155. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva (19. in 20. oktober 2018)