12. slovenski pedontološki dnevi

Datum:11. – 12. oktober 2019
Ura:07:30
Organizator:Sekcija pedontologov SZD
Lokacija:Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana
Kotizacija:zobozdravniki in zdravniki:
230 EUR + DDV (do 25. 9. 2019)
250 EUR + DDV (po 25. 9. 2019),
drugi zdravstveni delavci:
140 EUR + DDV (do 25. 9. 2019),
160 EUR + DDV (po 25. 9. 2019)

Vabljeni na strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, ki bo potekala 11. in 12. oktobra 2019 v Austria Trend hotelu v Ljubljani.

Glavna tema: KARIES – ZGODNJA RAZPOZNAVA IN OBRAVNAVA

 

P R O G R A M

 Petek, 11. oktobra 2019

07.30 – 08.30                      Prijava udeležencev

08.30 – 09.00    (30 min)    Odprtje srečanja

  1. sklop

09.00 – 10.00    (60 min)    S. Twetman (Kopenhagen, Danska): The oral microbiome in children – a friend in health a foe in disease

10.00 – 10.45    (45 min)    N. Fidler Mis (Ljubljana): Novosti glede vnosa sladkorja pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih

10.45 – 11.15    (30 min)    Odmor

11.15 – 12.15    (60 min)    S. Twetman (Kopenhagen, Danska): Caries prevention and non-restorative management of caries lesions

12.15 – 12.30    (15 min)    M. Cilenšek (Ljubljana): Orodja za ocenjevanje tveganja za karies

12.30 – 13.00    (30 min)    B. Artnik (Ljubljana): Smo lahko zadovoljni z védenjem in vedênjem v povezavi z ustnim zdravjem naših otrok in mladostnikov?

13.00 – 13.15    (15 min)    Razprava

13.15 – 14.30    (75 min)    Odmor – kosilo

  1. sklop

14.30 – 14.50    (20 min)    M. Tome (Celje): Kariozne lezije ali razvojne okvare trdih zobnih tkiv, diferencialna diagnoza; primeri iz prakse

14.50 – 15.20    (30 min)    R. Kosem (Ljubljana): Vizualna in vizualno-taktilna detekcija karioznih lezij

15.20 – 15.40    (20 min)    T. Tomaževič (Ljubljana): Spremljanje začetnih karioznih lezij: klinični pregled, podprt z merjenjem laserske fluorescence

15.40 – 16.10    (30 min)    J. Jan (Ljubljana): Detekcija zobnega kariesa z uporabo laserske svetlobe z napravo Canary System

16.10 – 16.40    (30 min)    A. De Grauwe (Leuven, Belgija): Radiation protection and guidelines for radiographic exposures in children

16.40 – 17.15    (35 min)    Odmor

17.15 – 18.00    (45 min)    A. De Grauwe (Leuven, Belgija): Intra- and extraoral techniques in paediatric dental practice

18.00 – 19.00    (60 min)    Okrogla miza – razprava (B. Artnik, M. Cilenšek, A. De Grauwe, N. Fidler Mis, J. Jan, R. Kosem, N. Košir, M. Križnar Škapin, A. Pavlič, T. Tomaževič, M. Tome, J. Toumba, S. Twetman): Zgodnja razpoznava kariesa pri otrocih in mladostnikih; ocenjevanje tveganja za karies, odkrivanje in spremljanje karioznih lezij

 Sobota, 12. oktobra 2019

  1. sklop

08.30 – 09.00    (30 min)    R. Kosem  (Ljubljana): Zalivanje fisur v obravnavi kariesa

09.00 – 09.15    (15 min)    T. Tomaževič (Ljubljana): Učinek infiltracije s smolo na izgled belih madežev po ortodontski obravnavi

09.15 – 10.45    (90 min)    J. Toumba (Kuvajt, Kuvajt): The use of fluorides, toxicity and the updated fluoride guidelines

10.45 – 11.15    (30 min)    Odmor

11.15 – 11.30    (15 min)    T. Ris Koler (Brežice): Spiranje ust po ščetkanju z zobno pasto s fluoridi in pojavnost kariesa pri otrocih in mladostnikih

11.30 – 11.45    (15 min)    V. Lorenčič (Velenje): Pojavnost in aktivnost karioznih lezij pri majhnih otrocih in njihovo vedenje pri uporabi fluoridnega premaza

11.45 – 11.55    (10 min)    Š.Burnik Bobič (Ljubljana): Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida pri majhnih otrocih – zasnova raziskave

11.55 – 12.05    (10 min)    M. Košorok (Ljubljana): Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida pri majhnih otrocih – klinični pregledi za oceno pojavnosti kariesa

12.05 – 12.25    (20 min)    M. Cilenšek (Ljubljana): Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida pri majhnih otrocih – pojavnost kariesa in koncentracija fluorida v nohtih

12.25 – 12.35    (10 min)    B. Valenčič (Ljubljana): Vpliv različnih priporočil na količino zobne paste za ustno higieno majhnega otroka

12.35 – 12.45    (10 min)    K. Cilenšek (Ljubljana): Razpoložljivost zobnih past za otroke z različnimi koncentracijami fluorida na slovenskem tržišču

12.45 – 14.00    (75 min)    Okrogla miza – razprava z možnostjo zaključnega preverjanja znanja (M. Cilenšek, A. De Grauwe, J. Jan, R. Kosem, N. Košir, M. Križnar Škapin, A. Pavlič, T. Tomaževič, J. Toumba): Zgodnja obravnava kariesa pri otrocih in mladostnikih

Strokovni odbor: M. Cilenšek, R. Kosem (predsednik), T. Tomaževič

Organizacijski odbor: M. Cilenšek, Š. Čelesnik Šehović, R. Kosem, L. Rahne, T. Tantegel, T. Tomaževič

Kotizacija:

za zobozdravnike in zdravnike 230 EUR + DDV (prijava do 25. 9. 2019) oz. 250 EUR + DDV (prijava po 25. 9. 2019), za druge zdravstvene delavce 140 EUR + DDV (prijava do 25. 9. 2019) oz. 160 EUR + DDV (prijava po 25. 9. 2019)

Informacije in prijava:

Asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med.

Center za otroško in preventivno zobozdravstvo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana

T: 01 522 42 71

E: tanjatomazevic@gmail.com

W: https://www.domusmedica.si/dogodki/12–slovenski-pedontolo-ki-dnevi/23275–49064