11. Baničevi dnevi: Sepsa in invazivne okužbe

Datum:22. – 23. novmber 2019
Ura:09:00
Organizator:Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Lokacija:Hotel Špik, Gozd Martuljek
Kotizacija:150 EUR

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj

vabijo na strokovno srečanje

11.BANIČEVI DNEVI: SEPSA IN INVAZIVNE OKUŽBE
22. in 23. november 2019, Hotel Špik, Gozd Martuljek

Program za strokovno srečanje najdete na TEJ povezavi.

Strokovno znanstveni odbor: izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., prof. dr. Katja Seme, dr. med., doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., prof. dr. Manica Mueller Premru, dr.med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo;

Prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., Prof. dr. Bojana Beović, dr.med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni Klinični center Ljubljana

Helena Ribič, dr. med., Maja Bombek Ihan, dr. med, doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., mag. Iztok Štrumeblj, dr.med., Center za medicinsko mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za okolje zdravje in hrano Maribor.

Organizacijski odbor: Helena Ribič, dr. med., dr. Urška Dermota, doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., Jelena Kovačević, dr. med., Ana Ribnikar, mag. lab. biomed., Helena Pokorn, admin., NLZOH, Center za medicinsko mikrobiologijo, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj

Informacije in kontaktne osebe: dr. Urška Dermota, NLZOH, OMM Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; e-naslov: kr.cmm@nlzoh.si, Prijavnica je objavljena na spletni strani: www.imi.si

Kotizacija znaša 150,00 € (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, kosilo in napitke v odmorih ter večerjo. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti in specializanti.

Prijave: dr. Urška Dermota, s pripisom “Baničevi dnevi”, NLZOH, OMM Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; e-naslov: kr.cmm@nlzoh.si, Prijavnica je objavljena na spletni strani: www.imi.si

Kontakt za rezervacijo in hotelske namestitve: Hotel Špik, Jezerci 21, 4282 Gozd Martuljek; tel.: 04-587-71-00; e-naslov: info@hotelspik.com, sklic: Baničevi dnevi. Rok za rezervacijo hotela je 11.11. 2019