1. učna delavnica: Simulacija poroda

Datum:22. oktober 2021
Ura:09:00
Organizator:Medicinska fakulteta UM, Katedra za ginekologijo in porodništvo
Lokacija:Medicinska fakulteta, prostor: 1N26 in 1N25A, Maribor
Kotizacija:160 EUR( z DDV)

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V MARIBOR
KATEDRA ZA  GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

ORGANIZIRA ENODNEVNO UČNO DELAVNICO
SIMULACIJA PORODA

Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

V prostoru: 1N26 in 1N25A

Termin izvedbe učne delavnice:

Petek, 22. 10. 2021  ura: od 09:00 do 20:00 ure

Učna delavnica je objavljena na spletni strani  http://www.mf.uni-mb.si/si/oglasna-deska/ucne-delavnice , z prijavnico. Za udeležbo, prosimo predhodno prijavo do zapolnitve mest z izpolnitvijo prijavnice.

Splošne informacije

Učna delavnic je namenjena za zdravnike specialiste in specializante ginekologije in porodništva, zdravnike specialiste in specializante družinske medicine, zdravnike specialiste in specializante urgentne medicine ter zdravnike pripravnike.

Učna delavnica se bo izvajala  po skupinah z najsodobnejšo opremo:

  • na simulatorju SimMom
  • na simulatorju vaginalnega poroda
  • praktično izvajanje dela na različnih modelih
ORGANIZACIJSKI VODJA

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik

STROKOVNI VODJA

Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med.

Kotizacija
Za udeležence je kotizacija 160,00 EUR (vključen DDV)

Kotizacija vključuje: udeležbo na delavnici, potrdilo in organizirano kosilo.

Število udeležencev
Je omejeno do 20 mest.

Potrdilo o udeležbi
Prejmejo  udeleženci ob zaključku srečanja.

Kreditne točke SPI
Učna delavnica je prijavljena pri Zdravniški zbornici za pridobitev 10 kreditnih točk.

Prijave in dodatne informacije
Romana Grajner
Medicinska fakulteta
Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Tel: +386 2345 826
Fax: +386 2345 820
E-mail: romana.grajner@um.si

PROGRAM UČNE DELAVNICE

9.00–9.10
Pozdravne besede
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.

9.10–9.25
Normalni porod
Valentina Trpkovska, dr. med.

9.25–9.40
Vodstvo normalnega poroda
Doc. dr. Damir Franić, dr. med.

9.40–10.05
Patološki porod
Prim. asist. mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.

10.05–10.20
Ukrepi pri patološkem porodu
Nina Lašič, dr. med.

10.20–10.35
Partogram
Veronika Anzeljc, dr. med.

10.35–10.50
Nadzor porodnice
Veronika Anzeljc, dr. med.

10.50–11.05
Nadzor ploda
Asist. Lucija Kuder, dr. med.

11.05–11.20
Tehnologije monitoringa med porodom
Red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.

11.20–11.35
Ukrepi pri porodu na domu
Rosemarie Franc, dipl. babica

11.35–11.50
Patološki CTG-smernice, medikolegalne posledice
izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med.

11.50–12.05
Zanimivi primeri iz sodne prakse
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.

12.05–12.30
Prikaz dela na simulatorju vaginalnega poroda in simulatorju SimMom
Veronika Anzeljc dr. med., doc. dr. Damir Franić, dr. med., red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el., asist. Lucija Kuder, dr. med., Rosemarie Franc, dipl. babica, izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med., prim. asist. mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med., Nina Lašič, dr. med., red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet., Valentina Trpkovska, dr. med.

12.30–13.30
Odmor za organizirano kosilo

13.30–20.00
Delo na simulatorju vaginalnega poroda in simulatorju SimMom

Veronika Anzeljc dr. med., doc. dr. Damir Franić, dr. med., red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el., asist. Lucija Kuder, dr. med., Rosemarie Franc, dipl. babica, izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med., prim. asist. mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med., Nina Lašič, dr. med., red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet., Valentina Trpkovska, dr. med.