XV. Kongres in 157. skupščina (volilna) Slovenskega zdravniškega društva

Datum:16. oktober 2020
Ura:09:00
Organizator:Slovensko zdravniško društvo
Lokacija:Videokonferenca
Kotizacija:je ni

Organizacijski odbor:
Leon Herman
Breda Tržan Grozdanov
Dejan Bratuš

Strokovni odbor:
Maja Šoštarič
Radko Komadina

Vabljeni predavatelji:
Maja Šoštarič
Gregor Veninšek
Apolonija Steinmann
Mišo Šabovič
Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Zalika Klemenc Ketiš
Juš Kšela
Mateja Lopuh
Janez Rifel
Miran Brvar
Matej Dobravc Verbič

Srečanje šteje za SPI in je ovrednoteno s 5 licenčnimi točkami.

Kotizacije ni.

Informacije:
Irena Perne
T: 01 43 42 580
E: szd@szd.si

PROGRAM

9.00 – 10.00 Svečana otvoritev kongresa s pozdravnimi nagovori
10.00 – 10.05 Odmor
10.05 – 11.00 Volitve delovnega predsedstva in delovnih teles kongresa

Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti

Poročila: predsednika, generalnega sekretarja, predsednice Glavnega Strokovnega sveta, predsednika Nadzornega odbora, predsednika Častnega razsodišča in odgovorne urednice Zdravniškega vestnika

Poročilo Glavnega odbora o volitvah novih funkcionarjev

Potrditev zaključka volilnih opravil – z glasovanjem elektorjev kongres potrdi sklepe Glavnega odbora SZD

11.00 – 13.00 Stanovska tema: Vpliv COVID-19 na organizacijo zdravnikovega dela
Moderator: R. Komadina

Vabljeni predavatelji:
Bojana Beović, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Danica Rotar Pavlič, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine

Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Jadranka Buturović Ponikvar, strokovna direktorica UKC Ljubljana

Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor

Franci Vindišar, strokovni direktor SB Celje

13.00  ̶  14.30 Odmor s kosilom
14.30 – 18.00 Strokovna tema: Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu 2020
Moderatorja: M. Šoštarič, G. Veninšek
14.30  ̶  14.45 Uvod: Starostnik in zdravstveni sistem v letu 2020
Maja Šoštarič
14.45  ̶  15.00 Zgodovina geriatrične medicine
Gregor Veninšek
15.00  ̶  15.15 Preventiva staranja
Apolonija Steinmann
15.15  ̶  15.30 Zdravo staranje
Mišo Šabovič
15.30  ̶  15.45 Javnozdravsteni vidiki staranja in starajoče se družbe
Mojca Gabrijelčič Blenkuš
15.45  ̶  16.00 Obravnava starostnika v luči kompetenc družinske medicine
Zalika Klemenc Ketiš
16.00  ̶  16.15 Srčne operacije pri osemdesetletnikih
Juš Kšela
16.15  ̶  16.30 Odmor
16.30  ̶  16.45 Paliativno načrtovanje v obravnavi starostnika
Mateja Lopuh
16.45  ̶  17.00 Pomembnost dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja
Janez Rifel
17.00  ̶  17.15 Zdravljenje z zdravili pri starostnikih
Miran Brvar, Matej Dobravc Verbič
17.15  ̶  18.00 Razpravljanje (okrogla miza) – sprejem sklepov
19.30  ̶ Kongresni večer

Dobrodošlica novim članom SZD

Podelitev naziva primarij in svečana podelitev priznanj SZD: Gerbčevo priznanje, Dergančevo priznanje, častno članstvo

Svečana večerja

Sponzor: