Slavnostni večer 154. skupščine SZD – podelitev priznanj častnim članom SZD in primariatov (21. 10. 2017)

V okviru slavnostnega večera 154. skupščine Slovenskega zdravniškega društva sta bili podeljeni priznanji za častna člana SZD, ki sta ju prejela prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik in dr. Božidar Voljč, dr. med. ter primariati, ki so jih prejeli: dr. Marija Petek Šter, dr. med., dr. Rade llijaž, dr. med., Evita Leskovšek, dr. med., dr. Barbara Lovrečič, dr. med., dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., Lev Bregant, dr. med., dr. Nena Kopčaver Guček, dr. med., Valentin Sojar, dr. med., Boštjan Leskovar, dr. med. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med., mag. Neva Požar Lukanovič, dr. med., mag. Branko Šibanc, dr. med., dr. Diana Terlevlč Dablč, dr, dent. med., Tatjana Kofol Bric, dr. med., in Vojko Didanovič, dr. med.