Ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi agensi 2021

Datum:28. maj in 31. maj – 1. junij 2021
Ura:/
Organizator:MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija:Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, Novo mesto
Kotizacija:Kotizacije ni

VABILO

na

Ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi agensi 2021

Reševanje v nesreči z nevarnimi agensi zahteva od zdravstvenega osebja dodatna znanja, saj obstaja veliko potencialno tveganje, da postanejo žrtve tudi sami reševalci. Ministrstvo za zdravje (MZ) tudi letos organizira izobraževanje, ki je nujno potrebno za varno reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi. S tem izobraževanjem želi vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo nujne medicinske pomoči (NMP), seznaniti s Smernicami za ukrepanje v nesrečah z nevarnimi agensi. Na tečaju se bodo udeleženci poučili o varni uporabi osebne varovalne opreme (OVO), posebnostih obravnave ponesrečencev, ki so bili izpostavljeni nevarnim snovem, osnovah ionizirajočega sevanja, kot tudi o organizacijskih posebnostih v reševanju velikih nesreč z nevarnimi snovmi.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah – zlasti zaposlenim/dežurajočim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice ter vsem za varnost odgovornim v vseh zavodih, ki opravljajo dejavnost NMP.

 

Termin in lokacija: Izobraževanje bo predvidoma trajalo 3 dni. Večina obveznega teoretičnega izobraževanja bo potekala preko spleta v petek, 28. maja,  praktične delavnice in simulacijska vaja ter preizkus znanja pa 31. maja in 1. junija 2021 v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26.

 

Organizator: MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD.

 

Kotizacije ni. Za prehrano bo poskrbljeno, za prevoz in morebitno namestitev poskrbite sami.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke.

Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

 

Prijave bomo zbirali od 19. 4. 2021 do 11. 5. 2021 na spletni strani SZD (prijavnica bo aktivirana 19. 4. 2021 ob 12:00):
https://forms.gle/VptzYmNWg6dZ4qK79

Za prijavo boste za vsakega udeleženca poleg podatkov o ustanovi in kontaktni osebi potrebovali tudi  naslednje podatke: poklic, delovno mesto, e-mail, telefon, naslov bivališča, datum rojstva in številka osebnega dokumenta.

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Zaradi negotovega epidemiološkega stanja, je zaenkrat pogoj za udeležbo na izobraževanju potrdilo o cepljenju za COVID 19 oz. potrdilo, da ste okužbo preboleli. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico).

Potrditev, da ste med udeleženci tečaja KN 2021, boste prejeli med 12. in 15. majem 2021 po e-pošti – obvezno navedite točen e – naslov vsakega udeleženca!

 

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com.

Dr. Lucija Šarc                                                                                                       Mag. Alojz Grabner
Vodja tečaja                                                                                                            Direktor MZ URSK
MRMI Slovenija