Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2020

Datum:7. – 8. september 2020
Ura:/
Organizator:MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Kotizacije ni

VABILO

na

Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2020

Reševanje v nesreči z nevarnimi snovmi zahteva od zdravstvenega osebja dodatna znanja, saj obstaja veliko potencialno tveganje, da postanejo tudi reševalci žrtve. Ministrstvo za zdravje (MZ) je Izobraževanje za ukrepanje ekip NMP v nesrečah z nevarnimi agensi umestilo med prednostna, zato bomo izobraževanje, ki je bilo predvideno za 13. in 14. marec 2020, izvedli  7. in 8. septembra 2020. Ker je jesenski čas epidemiološko precej nepredvidljiv, smo se po posvetu z epidemiologi in infektologi odločili, da usposabljanje že vnaprej načrtujemo v nekoliko prilagojeni obliki, da zadostimo tudi morebitnim strožjim varnostnim zahtevam. Usposabljanje bomo izvedli delno preko spletne učilnice, praktični del pa, kot je bilo predvideno, v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu.

Ker se vsi tečajniki, ki so že bili prijavljeni na usposabljanje v terminu od 13. – 14. marca 2020, ne morejo udeležiti v nadomestnem, jesenskem terminu, nudimo možnost še drugim kandidatom, še zlasti iz bolnišničnega dela, da se prijavijo na  usposabljanje, ki bo 7. in 8. septembra 2020. S tem izobraževanjem MZ želi vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo nujne medicinske pomoči (NMP), seznaniti s Smernicami za ukrepanje v nesrečah z nevarnimi agensi. Vsebino tečaja bomo obogatili tudi z aktualnimi temami iz biohazmata in še natančneje razdelali področje osebne varovalne opreme (OVO).

 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah – zlasti zaposlenim/dežurajočim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice, ki opravljajo dejavnost NMP.

Kotizacije ni. Za prehrano bo poskrbljeno, za prevoz in morebitno namestitev poskrbite sami – upoštevajte, da bo tokrat teoretični del izobraževanja potekal preko spletne učilnice (en dan), praktični del v vojašnici pa bo skoncentriran na en dan.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke.

Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

 

Prijave zbiramo od 1. 7. 2020 do 7. 7. 2020
na povezavi: https://forms.gle/oZaG3pb4sAPTtzLU6

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico).

Potrditev, da ste med udeleženci tečaja KN 2020 – 09, boste prejeli med 10. in 15. julijem 2020 po e-pošti – obvezno navedite točen e – naslov vsakega udeleženca!

 

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com.

 

dr. Lucija Šarc, dr. med.                                     mag. Alojz Grabner, direktor MZ URSK
vodja tečaja, MRMI Slovenija