8. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine

Mladostniki na prepihu časa

Datum:17. – 18. junij 2022
Ura:09:00 – 18:00
Organizator:Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija:Medicinska fakulteta Maribor
Kotizacija:brez kotizacije – 250EUR + DDV

Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
v sodelovanju z
Medicinsko fakulteto Maribor
organizira

8. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine
17. – 18. 6. 2022, Medicinska fakulteta Maribor

Organizacijski odbor: Bernarda Vogrin, Mojca Ivankovič Kacjan, Ksenija Goste, Breda Prunk Franetič, Janja Schweiger-Nemanič, Vesna Daneu, Maruška Plut Levstek, Marjetka Žefran Drole, Božena Borjan, Polona Kajba-Keršič, Daša Kumprej, Katarina Muhič, Branka Kvas Kučič, Mojca Mir Toplak, Ana Cenčič

Častna članica organizacijskega odbora: prof. dr. Dušanka Mičetic-Turk

Strokovni odbor: Mojca Juričič, Marta Orehek Kirbiš, Tina Bregant, Jožica Mugoša, Barbara Pregl, Majda Troha, Eva Brecelj, Irena Primožič Koradin, Miroslava Cajnkar Kac, Marisa Višnjevec Tuljak

Osrednja tema kongresa je zdravje adolescentov in adolescentna medicina

  • Pomen adolescentne medicine za zdravje mladostnic, mladostnikov in študentov
  • Vloga preventivnih programov v celostni zdravstveni oskrbi šolarjev, dijakov in študentov
  • Vpliv COVID 19 na življenje in zdravje otrok, mladostnikov – šolarjev, dijakov ter študentov
  • Bolezni otrok, mladostnikov in mladostnic ter študentov

Vljudno vabljeni k aktivni udeležbi!

Rok za oddajo abstraktov je 30. januar, 2022.

Kotizacija:

  • Pred 30. 3. 2022: 200€ + DDV
  • Po 30. 3. 2022: 250 € + DDV
  • Za 1 dan: 150€ + DDV
  • Specializanti: 100 € + DDV
  • študentje in upokojenci: brez kotizacije

Prvo obvestilo z najavo 8. kongresa SŠŠAM (.pdf datoteka)