53. Kirurški dnevi – Pripravljenost bolnišnic na medicinske izredne dogodke in množične nesreče & krvavitev pri kirurškem bolniku (diagnostika, ukrepanje, zdravljenje s krvjo in krvnimi derivati) & novosti v kirurgiji

Datum:10.- 11. november 2023
Ura:8:00
Organizator:Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva
Letošnji soorganizator je Strokovno združenje za ukrepe zdravstva ob množičnih nesrečah Slovenskega zdravniškega društva
Lokacija:Kongresni center hotelov LifeClass Portorož, Grand Hotel Portorož (dvorana Galea ali Batana)
Kotizacija:– Referenti specialisti: 70 € + DDV
– Udeleženci specialisti: 120 € + DDV
– Specializanti udeleženci/referenti in upokojenci: 50 € + DDV
– Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije
Kreditne točke:Dogodek bo prijavljen pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo na podlagi 18. člena Pravilnika o zdravniških licencah vsakemu udeležencu dodelila ustrezno število kreditnih točk.

Vabimo vas na Kirurške dneve, ki bodo potekali med 10. in 11. novembrom v Grand Hotelu Portorož.

Letošnji tradicionalni Kirurški dnevi so namenjeni zdravnikom operativnih strok in zdravnikom, ki z njimi tesno sodelujejo, anesteziologom, intenzivistom, zdravnikom družinske medicine, urgentne medicine, transfuziologom…

Program obsega tri sklope: 10. novembra dopoldne bo strokovno – organizacijsko obravnavana pripravljenost bolnišnic na množične nesreče in druge medicinske izredne dogodke, 10. novembra popoldne bo strokovna tema Krvavitev pri kirurškem bolniku, 11. novembra dopoldne bodo obravnavane novosti v kirurgiji in proste teme.

Na strokovno srečanje vabimo člane vseh strokovnih sekcij SZD, ki se interdisciplinarno srečujejo s kirurškim bolnikom.

Organizator:

Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva.

Letošnji soorganizator je Strokovno združenje za ukrepe zdravstva ob množičnih nesrečah Slovenskega zdravniškega društva

Lokacija: Grand Hotel Portorož (dvorana Galea ali Batana)

Kotizacija:

– Referenti specialisti: 70 € + DDV
– Udeleženci specialisti: 120 € + DDV
– Specializanti udeleženci/referenti in upokojenci: 50 € + DDV
– Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije

Kreditne točke: Dogodek bo prijavljen pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo na podlagi 18. člena Pravilnika o zdravniških licencah vsakemu udeležencu dodelila ustrezno število kreditnih točk.

Vabljeni: zdravniki operativnih strok in zdravniki, ki z njimi tesno sodelujejo, anesteziologi, intenzivisti, zdravniki družinske medicine, urgentne medicine, transfuziologi in vsi, ki se interdisciplinarno srečujejo s kirurškim bolnikom.

Organizacijski odbor:

prof. dr. Radko Komadina
doc. dr. Tomaž Smrkolj
prof. dr. Anton Crnjac
doc. dr. Mladen Gasparini
prof. dr. Jurij Kališnik
mag. Simon Herman