5. slovenski kongres paliativne oskrbe

Datum:13. – 14. oktober 2023
Ura:09:00 – 18:00
Organizator:Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD in Onkološki inštitut Ljubljana z Medicinsko fakulteto UM
Lokacija:Modra dvorana Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija:250 EUR

5. slovenski kongres paliativne oskrbe z naslovom Živeti brez strahu bo potekal od 13.- 14. oktobra 2023 v Modri dvorani Domus Medica (Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana), v hibridni obliki. Kongres poteka v organizaciji Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe, Inštituta za paliativno medicino in oskrbo, Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Paliativna oskrba je celostna oskrba bolnika, ki se sooča s hudo neozdravljivo boleznijo, ki posega v vsa področja njegovega življenja. Že sama bolezen in način zdravljenja vplivata na pomembne spremembe v življenju bolnika in njegovih svojcev, na katere niso pripravljeni. V času, ko telo občutno peša, bolnik postaja v skrbi zase vse bolj odvisen od pomoči drugih, sooča se z vprašanjem smiselnosti življenja, lastno minljivostjo, umiranjem in smrtjo. Odnos do samega sebe in notranjega doživljanja ter razumevanje sebe v času bolezni vplivajo na splošno počutje vsakega posameznika. Prav tako se poruši odnos med bolnikom, njegovimi svojci in svetom, v katerem živi. Pojavijo se občutek ranljivosti, žalosti, strahu, pa tudi hujše težave, kot so anksioznost, depresija, panika, socialna in duhovna izolacija.

Meje psihološke, socialne in duhovne oskrbe so pogosto med seboj zabrisane. Ta neprijetna čustvena, psihološka, socialna in duhovna izkušnja ovira sposobnost spoprijemanja z boleznijo, načinom zdravljenja ter poslabša kvaliteto življenja. Krhkost bolnika, duševna, socialna in duhovna stiska so pogosto neprepoznavne ter neodobravane.

Letošnji kongres se bo dotaknil prav teh težav v življenju bolnikov v paliativni oskrbi.

Več informacij: https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/5-slovenski-kongres-paliativne-oskrbe-ziveti-brez-strahu-z-mednarodno-udelezbo-1