25. slovenski forum o preventivi bolezni srca in žilja

Datum:15.marec 2024
Ura:8:00 – 18:00
Organizator:Združenje kardiologov Slovenije
Lokacija:Domus Medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana
Kotizacija:Brez kotizacije
Kreditne točke:V postopku vrednotenja

Forum za preprečevanje bolezni srca in žilja je namenjen predstavitvi najnovejših spoznanj s področja preprečevanja, pravočasnega odkrivanja in obvladovanja bolezni srca in žilja ter izmenjavi mnenj, izkušenj in pogledov za tvorno sodelovanje vseh deležnikov, ki so v slovenskem prostoru vključeni v prizadevanja za preprečevanje bolezni srca in žilja oziroma omiliti njihove posledice.

Poteka od leta 1999 in vključuje predstavnike različnih strok in znanstvenih disciplin, ravni zdravstvenega varstva, strokovnih profilov, odločevalcev in nevladnih organizacij, vključno s predstavniki bolnikov. Stremi k ustreznemu prenosu znanja, diskusijam o strategijah preventivnega ukrepanja na kliničnem in populacijskem nivoju ter neprestanemu dialogu med odločevalci, izvajalci in uporabniki preventivnih storitev.

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije prevzema organizacijsko okrilje vsakoletnega Foruma za preprečevanje bolezni srca in žilja.

Več informacij vključno s spletno prijavnico je na voljo na spletni strani Združenja kardiologov Slovenije.