154. skupščina Slovenskega zdravniškega društva

Datum:20 – 21. oktober 2017
Ura:/
Organizator:Slovensko zdravniško društvo
Lokacija:Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Kotizacija:/

Spoštovane kolegice in kolegi,

pred nami je že 154. skupščina, osrednji dogodek Slovenskega zdravniškegadruštva, ki bo 20. in 21. oktobra potekala v Austria Trend Hotelu v Ljubljani. Veseli me, da se bomo tokrat v okviru stanovskega dela srečanja posvetili temi, ki ostaja vse prevečkrat prezrta – neželenim dogodkom, zapletom inzdravniškim napakam, s katerimi se soočamo zdravniki, tudi ob doslednemupoštevanju strokovnih protokolov. V ospredju bodo tokrat poti in postopki ukrepov v primerih, ko se pod drobnogledom stroke in javnosti znajdemozdravniki in dileme, povezana z varovanjem osebnih zdravstvenih podatkov.

Strokovna tema bo letos posvečena raziskovalnemu delu zdravnikov v vsakdanji zdravniški praksi, v okviru katere bodo predstavljeni primeri dobrih praks ter organizacija raziskovalnega dela na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Zavezanost zdravnika k raziskovalnemu delu je pomembna za oseben strokovni razvoj ter razvoj stroke, zato bomo preverili, kje se slovenski strokovnjaki nahajamo znotraj mednarodnega raziskovalnega polja, kakšen je naš prispevek v raziskovanju in kje so priložnosti za razvoj in napredek. Tudi tokrat bo strokovni temi sledila razprava oziroma okrogla miza, h kateri boste pomembno prispevali predvsem vi – s svojimi mnenji, komentarji in predlogi, na podlagi katerih bomo tudi tokrat sprejeli strokovne sklepe.

Seveda je tudi 154. skupščina priložnost za druženje in povezovanje. Zato vas vabim, da se nam pridružite na slovesnosti s podelitvijo diplom novim častnim članom SZD ter novo imenovanim primarijem.

Veselim se druženja z vami,

prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
predsednik Slovenskega zdravniškega društva