12. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah / 12th Slovenian MRMI Course

Datum:27. – 29. januar 2022
Ura:/
Organizator:Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Slovenski državljani: 350 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 350 EUR
ESTES members: 300 EUR

Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah / Medical Response to Major Incidents
prireja / organizes

12. slovenski tečaj Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (UZVN)
12th Slovenian Medical Response to Major Incidents (MRMI) course

27. – 29. januar 2022 / 27th – 29th January 2022

Prijava in zbirno mesto / Registration and gathering point:
četrtek, 27. 1. 2022 ob 10:00 / Thursday, 27th January 2022 at 10 am.
Udeleženci predtečaja radijskih zvez se morajo prijaviti ob 08:30!

Kotizacija / fee:
Slovenski državljani: 350 EUR (v primeru sofinanciranja s strani MZ 200 EUR)
Tuji državljani / Foreign citizens: 350 EUR / ESTES members: 300 EUR

Časovnica:
Po 15. 12. 2021: okvirni program srečanja
S 1. 12. 2021 bomo pričeli sprejemati prijave!
Po 15. 1. 2022 bomo objavili končni program in navodila za udeležence!

ZELO POMEMBNO – Pogoj za prijavo

Zaradi epidemije s Covid-19 je pogoj za prijavo je zaključeno cepljenje (drugi odmerek je potrebno prejeti vsaj teden dni pred pričetkom tečaja) ali v zadnjih 6 mesecih prebolela okužba s Covid-19! Ob prijavi bo potrebno predložiti skenirano potrdilo o enem ali drugem!

Zaradi epidemioloških razmer apeliramo, da se vsak dan pred pričetkom tečaja samotestirate. Če hitrih antigenskih testov ne morete dobiti v svojih ustanovah, se dogovorite z nami ob registraciji!

Število mest je omejeno:

Prijave:

  • prehospitalni del: prijave so zaprte
  • hospitalni del: prijave so zaprte

Predtečaj radijskih zvez: vsa mesta so zapolnjena!

Zato bo zbiranje prijav (s 1. 12. 2021) za tečaj potekalo do zasedbe prostih mest!
Podatke o udeležencih boste vpisali v prijavnico, ki jo izpolnite in potrdite s strani odgovorne osebe v vaši ustanovi (plačnik!), nato pa skenirano pošljete na mrmi@szd.si. Ne prijavljate se, če ni zanesljivo, da se boste tečaja lahko udeležili!

Samoplačniki boste prejeli predračun, prijavo potrdite s plačilom.

Ker se tečaj odvija v varovanem področju vojašnice Franca Uršiča v Novem Mestu, je za vsakega udeleženca potrebno poleg imena in priimka nujno navesti tudi datum in kraj rojstva. Brez ustreznih dokazil o pogojih PC vstop v vojašnico ni možen!

POMEMBNO! Ker je število mest omejeno, bo vaša registracija potrjena šele po prejemu plačila, če je plačnik fizična oseba, oziroma po prejemu potrjene naročilnice, če je plačnik pravna oseba.

Bivanje:

Podatke o namestitvah bomo objavili po 1. 12. 2021!

T: +386-(0)8-2050-300
F: +386-(0)7-3065-662
E-mail: booking@terme-krka.eu

Uredili smo delovanje spletne učilnice na naslovu: https://classroom.google.com/c/MzI0MTUzNDQ2NTU2?cjc=g3tkqdb

Gradivo za udeležence 12. tečaja

Rezultati zaključnega testa za udeležence