1. učna delavnica: Reanimacija novorojenca

Datum:12. november 2021
Ura:09:00
Organizator:Medicinska fakulteta UM, Katedra za ginekologijo in porodništvo
Lokacija:Medicinska fakulteta, prostor: 1N26, 1N23 in 1N25A, Maribor
Kotizacija:160 EUR( z DDV)

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V MARIBOR
KATEDRA ZA  GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

ORGANIZIRA ENODNEVNO UČNO DELAVNICO
REANIMACIJA NOVOROJENCA

Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

V prostoru: 1N26, 1N23 in 1N25A

Termin izvedbe učne delavnice:
Petek, 12. 11. 2021  ura: od 09:00 do 20:00 ure

Učna delavnica je objavljena na spletni strani  http://www.mf.uni-mb.si/si/oglasna-deska/ucne-delavnice , s prijavnico. Za udeležbo, prosimo predhodno prijavo do zapolnitve mest z izpolnitvijo prijavnice.

VSEBINA:
Učna delavnica je namenjena za zdravnike specialiste in specializante ginekologije in porodništva, pediatrije, zdravnike specialiste in specializante družinske medicine, zdravnike specialiste in specializante urgentne medicine ter zdravnike pripravnike, babice, medicinske sestre in zdravstvene tehnike.

ORGANIZACIJSKI VODJA

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med

STROKOVNI VODJA

Doc. dr. Milena Treiber, dr. med.

Kotizacija
Za udeležence je kotizacija 160,00 EUR (vključen DDV)

Kotizacija vključuje: udeležbo na delavnici, potrdilo in organizirano kosilo.

Število udeležencev
Je omejeno do 15 mest.

Potrdilo o udeležbi
Prejmejo  udeleženci ob zaključku srečanja.

Kreditne točke SPI
Učna delavnica je prijavljena pri Zdravniški zbornici za pridobitev 10 licenčnih točk.

Prijave, informacije
Romana Grajner
Medicinska fakulteta
Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Tel: +386 2345 826
Fax: +386 2345 820
E-mail: romana.grajner@um.si

PROGRAM UČNE DELAVNICE

9.00–9.10
Pozdravne besede
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.

9.10–9.30
Stanja v nosečnosti in med porodom, ki so pogosto povezana s slabim izidom otroka
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med.

9.30–9.50
Prilagajanje novorojenca na zunajmaternično okolje
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med.

9.50–10.10
Priprava na porod rizičnega novorojenca in primarna oskrba v porodni sobi
Prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., IBCLC

10.10–10.30
Prvi ukrepi pri novorojencu, ki ne zadiha spontano
Asist. Bojan Korpar, dr. med.

10.30–10.50
Uporaba pripomočkov za predihavanje s pozitivnim tlakom
Asist. Bojan Korpar, dr. med.

10.50–11.10
Masaža srca in uporaba zdravil pri reanimaciji novorojenca
Jože Žolger, dr. med.

11.10–11.30
Algoritem reanimacije novorojenca in posebni primeri
Teja Senekovič Kojc, dr. med.

11.30–11.50
Reanimacija in stabilizacija novorojenca zunaj porodne sobe
Asist. mag. Mirjana Miksić, dr. med.

11.50–12.10
Medicinska tehnologija med reanimacijo novorojenca in simulatorji
Red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.

12.10–12.30
Primeri neonatalne oskrbe iz sodne prakse
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.

12.30–13.00
Prikaz dela na simulatorju novorojenca
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med., prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., IBCLC, asist. Bojan Korpar, dr. med., Teja Senekovič Kojc, dr. med., Sara Sitar, dr. med., asist. mag. Mirjana Miksić, dr. med., Jože Žolger, dr. med., red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el., red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.

13.00–14.00
Odmor za organizirano kosilo

14.00–20.00
Delo na simulatorju novorojenca
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med., prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., IBCLC, asist. Bojan Korpar, dr. med., Teja Senekovič Kojc, dr. med., Sara Sitar, dr. med., asist. mag. Mirjana Miksić, dr. med., Jože Žolger, dr. med., red. prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el., red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., v. svet.