Glavni strokovni svet

Člani po funkciji:

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., predsednik SZD
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., podpredsednica SZD
 • asist. Dejan BRATUŠ, dr. med., podpredsednik SZD
 • Leon HERMAN, dr. dent. med., generalni sekretar SZD
 • prim. Matija CEVC, dr. med., izvršni sekretar SZD
 • prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., dolgoletni predsednik SZD
 • prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med., častni predsednik GSS

Člani izvoljeni na seji Strokovnega parlamenta:

 • prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med.
 • asist. dr. Martin RAKUŠA, dr. med.
 • prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med.
 • izr. prof. dr. Alenka KRAIGHER, dr. med.
 • izr. prof. dr. Tonka POPLAS, dr. med.
 • doc. dr. Davorina PETEK, dr. med.
 • prof. dr. Iztok TAKAČ, dr. med.
 • prof. dr. Tadej AVČIN, dr. med.
 • prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
 • prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
 • doc. dr. Rok GAŠPERŠIČ, dr. dent. med.
 • prof. dr. Aleš FIDLER, dr. dent. med.
 • doc. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
 • prof. dr. Mirt KAMENIK, dr. med.
 • prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med.
 • asist. dr. Dragan KOVAČIČ, dr. med.
 • doc. dr. Aleš TOMAŽIČ, dr. med.
 • prof. dr. Samo FOKTER, dr. med.
 • prof. dr. Srečko KOREN, dr. med.
 • prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.