Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2020

Datum:13. – 14. marec 2020
Ura:/
Organizator:MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Kotizacije ni

Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD

organizirajo

Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2019

13. – 14. marec 2020

Reševanje v nesreči z nevarnimi snovmi zahteva od zdravstvenega osebja dodatna znanja, saj obstaja veliko potencialno tveganje, da postanejo žrtve tudi sami reševalci. Ministrstvo za zdravje (MZ) tudi letos organizira izobraževanje, ki je nujno potrebno za varno reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi. S tem izobraževanjem želi vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo nujne medicinske pomoči (NMP), seznaniti s Smernicami za ukrepanje v kemijskih nesrečah in z nevarnostmi, ki jih predstavljajo nevarne kemikalije. Na tečaju se bodo udeleženci poučili o varni uporabi osebne varovalne opreme (OVO), delovanju osebnih elektronskih dozimetrov, posebnostih obravnave ponesrečencev, ki so bili izpostavljeni nevarnim snovem, kot tudi o organizacijskih posebnostih v velikih nesrečah z nevarnimi snovmi.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah – zlasti zaposlenim/dežurajočim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice ter vsem za varnost odgovornim v vseh zavodih, ki opravljajo dejavnost NMP.

Ko bo približno polovica osebja, ki opravlja službo NMP ustrezno usposobljena in poučena o varni uporabi OVO, Ministrstvo za zdravje načrtuje enote NMP opremiti z ustrezno OVO za reševanje v nesrečah z nevarno snovjo po ključu, ki je predviden v Smernicah.

Termin in lokacija: Izobraževanje s teoretičnim in praktičnim delom, simulacijsko vajo ter preizkusom znanja bo 13. in 14. marca 2020 v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26.

Organizator: MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD

 Kotizacije ni. Za prehrano bo poskrbljeno, za prevoz in morebitno namestitev poskrbite sami.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke.

Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

 

Prijave bomo zbirali od 17. 1. 2020 do 7. 2. 2020, povezava do obrazca.

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico).

Potrditev, da ste med udeleženci tečaja KN 2020, boste prejeli med 10. in 15. februarjem 2020 po e-pošti – zato obvezno navedite e-naslov vsakega udeleženca!

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com.

Gradivo za udeležence

Prijavni obrazec

>>> PRIJAVA

Predstavitveni video