9. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah / 9th Slovenian MRMI Course

Datum:24 – 26. januar 2019
Ura:/
Organizator:Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija:Novo mesto
Kotizacija:Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR
ESTES members: 400 EUR

Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah / Medical Response to Major Incidents 
pod pokroviteljstvom Ministrstva za Zdravje / supported by Ministry of Health
prireja / ORGANIZES

9. slovenski tečaj Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (UZVN)/ 9th Slovenian Medical Response to Major Incidents (MRMI) course

24.-26. januar 2019 / 24th-26th January 2019

Prijava in zbirno mesto / Registration and gathering point: Dolenjske Toplice, Hotel Balnea, četrtek, 24. 1. 2019 ob 10:00 / Thursday, 24th January 2019 at 10 am.
Udeleženci predtečaja radijskih zvez se morajo prijaviti ob 08:30!

Kotizacija / fee:
Slovenski državljani: 200 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 450 EUR / ESTES members 400 EUR

Časovnica:
Po 19. 11. 2018: okvirni program srečanja
S 1. 12. 2018 bomo pričeli sprejemati prijave!
Po 10. 1. 2019 bomo objavili končni program in navodila za udeležence!

Število mest je omejeno:

  • prehospitalni del je zaseden (zapolnjene so tudi pogojne prijave)
  • hospitalni del – prostih je še: 7 mest

Tečaj radijskih zvez je že zapolnjen, prijave niso več možne!

zato bo zbiranje prijav (s 1. 12. 2018) za tečaj potekalo do zasedbe prostih mest!
Podatke o udeležencih boste vpisali v prijavnico, ki jo izpolnite in potrdite s strani odgovorne osebe v vaši ustanovi (plačnik!), nato pa skenirano pošljete na mrmi@szd.si. Prijavnic prosim ne pošiljajte pred 1. 12. 2018!

Samoplačniki boste prejeli predračun, prijavo potrdite s plačilom.

Ker se tečaj odvija v varovanem področju vojašnice Franca Uršičav Novem Mestu, je za vsakega udeleženca potrebno poleg imena in priimka nujno navesti tudi datum in kraj rojstva.

POMEMBNO ! Ker je število mest omejeno, bo vaša registracija potrjena šele po prejemu plačila, če je plačnik fizična oseba, oziroma po prejemu potrjene naročilnice, če je plačnik pravna oseba.

Bivanje:

Namestitev si rezervirate sami, za rezervacijo s popustom v Dolenjskih Toplicah pošljite E-pošto ali pokličite po telefonu in navedite naziv srečanja “MRMI 2019” !

T: +386 (0)7 3919 400
+386 (0)7 3919 992
F: +386 (0)7 3065 662
E-mail: booking.dolenjske@terme-krka.si

9. tečaj Ukrepov Zdravstva ob Velikih Nesrečah / 9th Slovenian MRMI Course

24. – 26. januar 2019

Spoštovani, prijave začnemo sprejemati 1. decembra 2018 ob 00:00. Število prijav na tečaj in predtečaj radijskih zvez je omejeno!

POMEMBNO! V polje e-pošta vpišite svoj e-naslov. Ob potrditvi obrazca boste na elektronsko pošto prejeli vašo prijavnico. V primeru, ko je plačnik pravna oseba, prijavnico natisnite, ter podpisano in ožigosano s strani odgovorne osebe vrnite Sekciji MRMI po pošti (Sekcija UZVN/MRMI, Slovensko zdravniško društvo, Dunajska 162, 1000 Ljubljana) ali elektronski pošti (mrmi@szd.si). Šele s tem bo vaša registracija na tečaj potrjena. Če je plačnik fizična oseba (samoplačnik) bo prijava potrjena šele po prejemu plačila kotizacije.

PRIJAVNI OBRAZEC

Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec.
Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.

PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE

Upravljavec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.