Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je objavila staliče o omejevanju epidemije COVID – 19.

V torek, 31. avgusta, je Slovenska medicinska akademija, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva, organizirala …

V Slovenskem zdravniškem društvu se zavedamo, da lahko epidemijo premagamo le s cepljenjem, zato smo se odločili in pripravili kratke filme s katerimi želimo izraziti podporo cepljenju. Cilj vseh je, da zaživimo, kot smo živeli pred epidemijo.

Filme, ki smo jih uporabili tudi kot televizijski oglas si lahko ogledate na povezavah:

Slovenska medicinska akademija Slovenskega zdravniškega društva vas vabi na strokovno srečanje s temo:

ZASENČITI KORONO – KAJ NAM JE RAZKRILA EPIDEMIJA IN KAKO TO UPORABITI ZA IZBOLJŠANJE SLOVENSKE MEDICINE

Dogodek bo potekal v petek, 11. junija 2021, od 15. do 18. ure v Domus Medica (dvorana Julijana), na Dunajski 162 v Ljubljani.

Program najdete na tej povezavi.

V Slovenskem združenju za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM) smo pripravili priporočila za načrtovane operativne posege pri pacientih, ki so bili okuženi s SARS-CoV-2.

Osnovno priporočilo je, da se pri vseh, tudi tistih, ki so imeli pozitiven test na SARS-CoV-2 in so imeli asimptomatski potek okužbe, odloži načrtovani operativni poseg za 7 tednov od dneva pozitivnega testa. Šele po tem času se verjetnost za 30-dnevno perioperativno umrljivost in obolevnost povrne na enako stopnjo kot pri tistih, ki niso imeli okužbe s SARS-CoV-2. V primeru rezidualnih simptomov ali težjega poteka je ta odlog lahko tudi daljši (do izvenetja simptomov oziroma 12 tednov). V vseh primerih je nujno upoštevati tveganje za napredovanje bolezni, ki zahteva elektivni kirurški poseg, in tako presoditi med koristjo in tveganjem pri nadaljnem odlašanju s kirurškim posegom.

Celotno besedilo priporočil je dosegljivo na spletni strani www.szaim.org

V Slovenskem zdravniškem društvu menimo, da je naloga vseh odgovornih posameznikov, institucij in medijev, da se kar čimprej zagotovi precepljenost prebivalstva, ki bo zagotovilo način življenja, kakršen je bil pred epidemijo. ­Neupoštevanje stroke, potenciranje stranskih učinkov določenih cepiv, zbujanje strahu med prebivalstvom in širjenje zavajajočih ter netočnih informacij, ki spodbujajo nezaupanje v zdravniško stroko, se nam zdi v trenutni situaciji neodgovorno dejanje, ki škodi celotni družbi. Na ta način se povzroča nepopravljiva škoda.

Slovensko zdravniško društvo tudi opozarja, da so v oddaji Tarča (25.3.2021) navedli izplačila zdravnikov, skladna z zakonodajo, izplačana za nekaj mesecev nazaj. V času epidemije ima zaupanje v stroko izjemen pomen, zato razumemo navajanje netočnih in zavajajočih informacij, ki spodbujajo nezaupanje v zdravniško stroko, kot neetično dejanje.

V četrtek, 4. marca 2021, je ob 14.uri potekal strokovni sestanek Goriškega zdravniškega društva na temo cepljenja proti novem korona virusu. Gost sestanka dr. Miha Simoniti, specialist infektolog, ki se v zadnjem času s strokovnimi sporočili pojavlja v medijih, je spregovoril o cepljenju, cepivu in odgovarjal na vprašanja udeležencev.

Posnetek strokovnega sestanka najdete na povezavi:

https://www.youtube.com/video/wKx9WM1-EJ4/

 

Na novinarski konferenci so predstavniki različnih strok predstavili izkušnje in videnje problematike doživljanja stisk otrok in mladostnikov zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju epidemije COVID – 19, ki so bili nujno potrebni za zajezitev epidemije. Posnetek konference najdete na povezavi.


V pričujočem dokumentu podajamo priporočila glede cepljenja proti  covid-19 v donorski in transplantacijski dejavnosti. Priporočila so usklajena s člani Republiškega kolegija za transplantacije, vključujejo tudi najnovejše določbe in pomembne kazalnike Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Priporočila bomo ustrezno posodabljali v skladu z razvojem raziskovalnih rezultatov o vplivu in učinkovitosti cepljenja pri bolnikih pred in po presaditvi organa, v skladu z nacionalno strategijo za cepljenje in v skladu z razpoložljivostjo cepiva.

 1. DONORSKA DEJAVNOST

Darovanje organov in tkiv po smrti

 • Pri umrlih darovalcih podatki o prejetem cepljenju proti SARS-Cov-2 niso kontraindikacija za darovanje. Sprejmejo se lahko organi in tkiva umrlih darovalcev, ki so prejeli vse vrste cepiva (vektorska, mrtva oz. z neaktivnim virusom, rekombinantna cepiva kot so npr. mRNA ali na osnovi beljakovinskih pod-enot ).
 • Časovni interval med datumom cepljenja in posmrtnim darovanjem ni pomemben.

Darovanje organov in tkiv za časa življenja

 • V primeru živega darovanja organov in tkiv in opravljenim cepljenjem proti SARS-CoV-2 se lahko izvede darovanje, če je darovalec prejel rekombinantno cepivo – npr. cepiva na osnovi mRNA ali beljakovinskih pod enot ali vektorska cepiva.
 • V primeru, da se pri darovalcu po cepljenju pojavijo simptomi bolezni covid-19 ali neželeni učinki, je priporočljivo, da se za zaščito darovalca darovanje odloži vsaj za sedem dni po popolni odsotnosti simptomov.
 • V vseh primerih darovanja (tudi v primerih po aplikaciji cepiva) je treba upoštevati vse že uveljavljene specifične preventivne ukrepe za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 v donorski dejavnosti.
 1. TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST

Bolniki na čakalnem seznamu za presaditev organa

 • Nacionalne inštitucije, pristojne za pripravo načrta cepljenja, naj bolnike na čakalnem seznamu vključijo na prednostni seznam za cepljenje proti Sars-CoV-2. Sprejemljive so vse vrste klinično potrjenih cepiv.
 • Optimalen čas med cepljenjem in zdravljenjem s presaditvijo je dva tedna od prejetega drugega odmerka cepiva (če je to predvideno).
 • Vsak primer je še vedno treba presojati posamično, saj predlagani časovni interval ne velja kot objektivni protokol pri postopku presaditve.

Bolniki po presaditvi organa

 • Cepljenje s kateri koli vrsto cepiva je priporočljivo bolj kot opustitev cepljenja.
 • Ocenjujemo, da je bolezen covid-19 večje tveganje za prejemnike organov kot cepljenje, ki se je po sedaj znanih podatkih izkazalo za varno.
 • Cepljenje naj se izvede vsaj tri do šest mesecev po presaditvi. Predhodno klinično oceno o primernosti za cepljenje mora narediti zdravnik specialist, ki vodi pacienta po transplantaciji.
 • V primeru akutne zavrnitve organa je priporočljivo preložiti cepljenje za en mesec, lahko tudi za šest mesecev, če je potrebno.
 • V primeru, da je bolnik že prebolel covid-19, je cepljenje še vedno priporočljivo. Prvi odmerek cepljenja naj se izvede tri mesece po potrjeni diagnozi oz. tri mesece po prenehanju vidnih simptomov okužbe.
 • Ker raziskave oz. znanstveni dokazi o posledicah sočasne aplikacije cepiv še niso znani, je priporočljivo, da se drugih cepljenj ne aplicira vsaj dva tedna po odmerku cepiva proti SARS-CoV-2.
 • Bolniki po presaditvi zaradi imunosupresivne terapije morda ne bodo razvili optimalnega zaščitnega odziva, lahko je ogrožena ali zmanjšana učinkovitost cepljenja.
 • Po cepljenju morajo vsi po zdravljenju s presaditvijo še vedno upoštevati temeljne zaščitne ukrepe in slediti smernicam za preprečevanje okužbe.
 • Ko bo cepljenje bolj dostopno najširši javnosti, se priporoča čim prejšnje cepljenje družinskih članov, negovalcev oz. bližnjih prejemnika.

Vse odklone in neželene učinke v donorski dejavnosti naj spremlja in beleži Slovenija-transplant, odklone in neželene učinke v transplantacijski dejavnosti pa Center za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana poleg zbiranja podatkov v NIJZ.

prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica
Direktorica Slovenija-transplanta

Predavanje specialista infektologije Miha Simonitija, dr. med. na temo cepljenja proti novemu korona virusu je potekalo 11. frebruarja 2021 v okviru strokovnega sestanka Gorenjskega zdravniškega društva.
Posnetek predavanja najdete na povezavi.