Slavnostni večer 154. skupščine SZD – podelitev priznanj častnim članom SZD in primariatov

Na slavnostnem dogodku v okviru 154. skupščine Slovenskega zdravniškega društva sta priznanje za častnega člana prejela prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik indr. Božidar Voljč, dr. med.

Prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik je specialist nevrolog in klinični nevrofiziolog, konzultant in konziliarni nevrolog doma in v tujini, izvedenec za strokovni nadzor pri Ministrstvu za zdravstvo, Izvedenec za strokovni nadzor s svetovanjem pri Zdravniški zbornici Slovenije in sodni izvedenec. Od leta 1976 dalje je bil zaposlen na Univerzitetnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je kot strokovni direktor vodil med letoma 1991 in 1996. Od leta 1996 dalje pa je bil tudi je strokovni direktor Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Je predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter gostujoči asistent in profesor v ZDA. Med leti 2003 in 2007 je bil predstojnik katedre za nevrologijo MF UL, med leti 2004 in 2008 pa predstojnik Odseka za splošno medicino MF UL. Od leta 1995 in vse do danes je koordinator predmeta Nevrološke vede. Imenovan je bil za člana Glavnega strokovnega sveta Slovenskega Zdravniškega društva (GSS SZD – v tretjem mandatu), za podpredsednika GSS SZD (2001 – 2008), predsednika GSS SZD (2008 – 2014) za člana Razširjenega strokovnega kolegija za nevrologijo (1992 – 2017); predsednika tega kolegija (1992 -1999) ter za člana Zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje (2006 – 2010; 2015 – ).

Dr. Božidar Voljč, dr. med. je specialist družinske medicine in doktor medicinskih znanosti. Bil je zdravnik v Zdravstvenem domu Ribnica na Dolenjskem, direktor Zdravstvenega doma Kočevje – Ribnica, direktor Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter Minister za zdravstvo Republike Slovenije. Bil je tudi član in predsednik Stalnega odbora pri Evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije v Kopenhagnu ter član Izvršilnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi. Je predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti za področje gerontologije, član Task Forces pri AGE Platform Europe in sodeluje na področjih aktivnega in zdravega staranja.

Vabimo vas na prvi Koncertni večer Domus Medica v novi sezoni 2017/18, na katerem bo nastopil Godalni kvartet Dissonance. Koncert z naslovom RAZSTAVLJENI MOZART bo v torek, 24. oktobra 2017, ob 19.30 v preddverju Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Godalni kvartet Dissonance:
Janez Podlesek, 1. violina
Matjaž Porovne, 2. violina
Oliver Dizdarević, viola
Klemen Hvala, violončelo

Koncert z besedo povezuje igralec Dejan Pevčević

Spored:

Wolfgang Amadeus Mozart:
Godalni kvartet št. 19 v C-duru, KV 465 »Disonančni«
I. Adagio-Allegro

Michele Marelli: EMLA 5%

Tomica Bajsić: Sedemindvajseti dan

prevedel Tone Škrjanec

II. Andante cantabile

Dane Zajc: Vse ptice

Darijan Božič: Pop art 3 – Forma VI

III. Menuetto: Allegro, Trio

Federica Lo Pinto: L’aldilà

W. S . Merwin: Kaj je moderno
prevedel Miha Avanzo

VI. Allegro molto

Koncertne večere Domus Medica pripravljata Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo.

Koncert je za člane zbornice in člane zdravniškega društva ter njihove družinske člane in prijatelje brezplačen, potrebna pa je predhodna rezervacija na: Marija.Cimperman@zzs-mcs.si ali po telefonu: 01 30 72 155, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Na ta način bomo lažje poskrbeli za kakovostno izvedbo programa.

Veselimo se naših skupnih srečanj ob vrhunski glasbi v novi sezoni 2017/18.

Vljudno vabljeni!

O GODALNEM KVARTETU DISSONANCE

Kvartet sestavljajo člani Orkestra Slovenske filharmonije: violinista Janez Podlesek in Matjaž Porovne, violist Oliver Dizdarević in violončelist Klemen Hvala. Glasbeniki so se kot kvartet prvič združili za prvo slovensko izvedbo Godalnega kvarteta skladatelja Lojzeta Lebiča, do katere je prišlo leta 2014, po več kot 30 letih od nastanka skladbe. Šele pozneje so si po Mozartovem Godalnem kvartetu v C-duru, KV 465 nadeli ime Dissonance. Kvartet je doslej nastopil v okviru Koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, na Svetovnih glasbenih dnevih WMD 2015, v okviru Imaga Sloveniae, na festivalu Soboški dnevi 2016, na Festivalu Maribor, Mednarodnem bienalu sodobne glasbe v Kopru in ostalih prizoriščih. V sodelovanju s priznanim italijanskim klarinetistom Michelejem Marellijem je kvartet na festivalu Musica In Estate 2015 v Acqui Terme (Alessandria, Italija) in v okviru mednarodnega cikla Simfonic voices v Kopru izvedel projekt Mozart Destrutturato. Ime ansambla je povzeto po istoimenski Mozartovi skladbi, simbolizira pa poslanstvo ansambla, ki se posveča tako klasični literaturi kot tudi delom sodobnih skladateljev, zlasti slovenskih.

Datum: 20. – 21. 10. 2018
Ura: /
Organizator: Slovensko zdravniško društvo
Lokacija: Austria Trend Hotel, Ljubljana
Kotizacija: /

Za ogled vsebine morate biti prijavljeni.

Stanovski del srečanja bo tokrat posvečen temi, ki ostaja vse prevečkrat prezrta – neželenim dogodkom, zapletom in zdravniškim napakam, s katerimi se soočajo zdravniki, tudi ob doslednemu upoštevanju strokovnih protokolov. Strokovna tema pa bo namenjena raziskovalnemu delu zdravnikov v vsakdanji zdravniški praksi, v okviru katere bodo predstavljeni primeri dobrih praks ter organizacija raziskovalnega dela na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju.

Več informacij o dogodku.