Na 10. redni seji Glavnega odbora SZD , ki je bila v četrtek, 12. marca 2015 so prisotni potrdili, da bo 152. redna letna skupščina SZD – 16. in 17. oktobra 2015 v Moravskih Toplicah v Hotelu Livada. Logističen del skupščine SZD bo prevzelo Pomursko zdravniško društvo. Potekala bo tudi slavnostna podelitev diplom častnim članom in primariatov. Za zagotovitev udeležbe po regijah so zadolženi predsedniki regijskih društev, ki bodo poskrbeli za razdelitev vabil in apelirali na svoje člane, da se skupščine udeležijo v čim večjem številu. Za stanovsko temo se potrdi naslov: Status mladih zdravnikov / beg možganov, strokovna tema pa bo »Etika na razpotju« . Vabilo in zloženka bosta članom še sledila.

Polona Lečnik Wallas, univ. dipl. soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, v torek, 10. februarja 2015 je prof. dr. Miran Kenda, dr.med., opozoril na nedavno sprejeto odločitev na 73. skupščini ZZS (17.12.2014) v vezi homeopatije – sklep št. 9: »Skupščina ZZS predlaga MZ, da se predpisi spremenijo tako, da zgolj ukvarjanje s homeopatsko dejavnostjo ni razlog za odvzem zdravniške licence.«

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je sprejeti sklep zelo ohlapen in všečen javnemu mnenju in političnim interesom in ga mediji dodobra popularizirajo. Dejstvo pa je, da je strokovna javnost veliko bolj zadržana, vključno z državno KME, ki jo vodi doc.dr. Božidar Voljč. Prof. Poredoš je povedal, da se je udeležil seje Odbora za zdravstvo pri DZ in skozi razpravo se je pokazalo, da je slovenski prostor tudi glede evtanazije izrazito razdeljen. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Sprejeta priporočila ZZS v zvezi s homeopatijo (73 skupščina ZZS- sklep št. 9) niso skladna s Kodeksom medicinske etike.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 so člani sprejeli sklep, da se za podpresednika GSS imenuje Prof.dr. Ljuba Marion-a.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 je GSS sprejel sklep, v katerem podpira ustanovitev sekcije vendar pod spremenjenim imenom, ki jasno opredeljuje, da gre za izvedeništvo v okviru zavarovalništva in ne sodno izvedeništvo. Predlagano ime je : Sekcija za medicinsko izvedeništvo in zavarovalniško medicino SZD.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Za ogled vsebine morate biti prijavljeni.

Za ogled vsebine morate biti prijavljeni.

Za ogled vsebine morate biti prijavljeni.