139. REDNA LETNA SKUPŠČINA
SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA

s strokovno temo

KAKOVOST V ZDRAVSTVU V SLOVENIJI

Bled, 18. in 19. oktober 2002, GH Toplice


PROGRAM

Četrtek, 17. 10. 2002
19.30 Razširjena seja Glavnega odbora in Glavnega strokovnega sveta SZD
Petek, 18. 10. 2002
9.00 Registracija
10.00-11.00 Slavnostno odprtje
Pozdravi gostov in udeležencev
11.00-11.30 Odmor
11.30-13.00 Skupščina SZD
Poročilo predsednika SZD prof. dr. Pavla Poredoša, dr. med.
Poročilo predsednika GSS prof. dr. Mirana Kende, dr. med.
Poročilo generalnega sekretarja prim. Matije Cevca, dr. med.
Razprava o poročilih
13.00-15.00 Odmor
15.00-18.00 Stanovska tema: Politika in zdravstvo
Moderatorica: prof. dr. Saša Markovič, dr. med.
19.30 Slavnostna večerja s podelitvijo diplom častnim članom SZD,
priznanj in zlatega prstana Gorenjskega zdravniškega društva
Družabno srečanje s plesom
Sobota, 19. 10. 2002
9.00-11.00 Strokovna tema: Kakovost v zdravstvu
Kakovost v zdravstvu - Uvodno predavanje
prof. dr. Jurij Šorli, dr. med.
Kakovost v zdravstvu: predpisi in praksa
dr. Gordana Živčec-Kalan, doc. dr. Janko Kersnik, dr. med., prof. dr. Igor Švab, dr. med.
Etični vidiki ocenjevanja kakovosti
doc. dr. Božidar Voljč, dr. med.
Ekonomski vidiki kakovosti v zdravstvu
Serge Heijnen
Nadzor zdravstvenih storitev po svetu
dr. Andrej Robida, dr. med.
Kako merimo kakovost
mag. Zlatko Fras, dr. med., prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med.
Kako ukrepati v primeru nezadostne kakovosti
prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., asist. mag. Marko Bitenc, dr. med.
Nacionalni perinatalni informacijski sistem Slovenije in ocenjevanje kakovosti
dr. Ivan Verdenik, dipl. ing., prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med.
Rezultati projekta: ťKakovost v zdravstvu SlovenijeŤ
prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dr. Branimir Leskošek, univ. dipl. ing.
Profesionalizem in zdravnik
prof. dr. Jože Drinovec, dr. med.
11.00-11.30 Odmor
11.30-12.45 Razprava
12.45-13.0            Zaključki strokovne teme


 

Psihiatrična bolnišnica Begunje

vabi na strokovno srečanje

MEJE PSIHIATRIJE

Psihiatrična bolnišnica Begunje, 25. in 26. oktober 2002


PROGRAM

Petek, 25. oktober 2002
10.30 Registracija udeležencev
12.00 J. Romih Pozdravne besede
M. Kocmur Etične meje zdravljenja v psihiatriji
J. Trontelj Etične meje raziskovanja v psihiatriji
14.30 Odmor
15.00 M. Tomori Meje med psihiatrijo in psihoterapijo
A. Marušič Meje med skupnostno in institucionalno psihiatrijo
16.30 Odmor
17.00 A. Žmitek Učinkovitost zdravil v psihiatriji
M. Rus-Makovec Vloga zunanjih psihičnih obremenitev pri duševnih motnjah
20.00 Večerja
Sobota, 26. oktober 2002
8.30 Z. Čebašek-Travnik Meje med psihiatrijo in medicino odvisnosti
J. Kersnik Meje med psihiatrijo in družinsko medicino
V. Miheljak Psihiatrija v javnih občilih
10.30 Odmor
11.00 Predstavitev posterjev
11.30 Z. Pirtošek Meje med psihiatrijo in nevrologijo
D. Žagar Meje med splošno in forenzično psihiatrijo
13.00 Odmor
13.30 B. Škodlar Normalno in patološko: osebnostne motnje
U. Groleger Normalno in patološko: motnje razpoloženja
15.00 Zaključek srečanja

Vsa predavanja bodo v slovenščini. Poleg predavanj vabljenih predavateljev je predvidena predstavitev posterjev. Pričakujemo posterje, tematsko vezane na naslov srečanja. Dimenzije so 50 ž 120 (širina ž višina), po dogovoru tudi drugačne. Povzetke v dolžini do 300 besed je potrebno poslati na naslov organizatorja do 15. oktobra 2002.

Vsi registrirani udeleženci bodo naknadno prejeli zbornik predavanj. V kotizacijo so všteti tudi prigrizki in skupna večerja. Organizator bo iz zneska kotizacije poravnal prispevek Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo srečanje predvidoma upoštevala pri podaljševanju zdravniških licenc.

Kotizacija znaša 29.000 SIT za nakazila na Podračun pri Upravi za javne prihodke, urad Kranj, št. 01100 - 6030278767 (s pripisom "za strokovno srečanje") ali za vplačila ob registraciji. Prosimo, da kotizacij ne nakazujete prej kot zadnji teden pred srečanjem. Izpolnjena prijavnica (tudi Splošna prijavnica ISIS) je podlaga za izstavitev računa, kot to zahteva zakon o DDV. Če je plačnik zavod, je treba navesti vse udeležence, za katere plača kotizacijo. Natančno in dosledno izpolnjevanje prijavnic prihrani gnečo ob registraciji.

Udeležencem, ki bi želeli prenočiti, priporočamo Hotel Podvin, Mošnje 1, 4240 Radovljica, tel. 04 / 532 52 00, faks 04 / 532 52 50, v katerem bo tudi večerja. Okvirne cene prenočišč z zajtrkom: enoposteljna soba 10.000 SIT, dvoposteljna 13.600 SIT. Priporočamo pravočasne rezervacije.

Naslov za prijave in dodatne informacije: Prim. Andrej Žmitek, dr. med.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
4275 Begunje
tel. 04 / 533 33 15, faks 04 / 530 72 21


 


11. Kardiološki dnevi v Šmarjeških Toplicah

25.-26. oktober 2002


Preliminarni strokovni program


I. AKUTNI KORONARNI SINDROM (AKS)

I. Kranjec Terminologija AKS
D. Moravec-Berger Akutni koronarni sindrom kot vzrok smrti in kot vzrok hospitalizacije v Sloveniji v letih od 1997 do 2001
J. Šelb-Šemerl, M. F. Kenda Nenadna smrt v Sloveniji. Življenjske navade kot sprožilni dejavniki za nenadno srčno smrt
V. Kanič Etiopatogeneza AKS, nestabilni plak
A. Bručan, J. Tasič, A. Žmauc Prehospitalna obravnava bolnika z AKS
D. Benko, F. Verovnik Neinvazivna diagnostika ob AKS
A. Sinkovič Pasivizacija plaka, tromboliza, antiagregacijska sredstva
D. Zorman, M. Noč Intervencijski posegi ob AKS - PCI
B. Geršak, T. Gabrijelčič Intervencijski posegi ob AKS - CABG
M. Gričar AKS in srčno popuščanje
I. Zupan AKS in aritmije
B. Žvan AKS in možganska kap
J. Dobovišek AKS in hipertenzija
M. Medvešček AKS, diabetes in polimetabolni sindrom
M. Cevc AKS in hiperlipidemija
Z. Fras Celokupna ogroženost bolnika z AKS
M. F. Kenda Preventiva po AKS - modifikacija plaka z ACE-I / statini
A. Pernat Znotrajbolnišnična rehabilitacija po AKS
I. Keber, B. Gužič Izvenbolnišnična - ambulantna rehabilitacija po AKS
D. Ivašković Izvenbolnišnična - zdraviliška rehabilitacija po AKS

II. Slovenska priporočila za obravnavo bolnikov z AKS 2003
(skupina avtorjev, vodji Igor Kranjec, Marko Noč)

III. PREVENTIVA SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI

Z. Fras Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni - ali deluje?
M. Cevc Ali in kako bodo na smernice preventive vplivala spremenjena priporočila za obravnavo hiperlipidemij v ZDA?
J. Turk Svetovni dan srca 2002 - partnerstvo za srce v Sloveniji


SPLOŠNA OBVESTILA

Prijava: Prijavnico in kopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti ali faksu na naslov organizatorja najkasneje do 18. oktobra 2002. Prosimo, da natančno navedete vse podatke, ki jih potrebujemo za izstavitev računa.

Kotizacija: Pri predhodni prijavi znaša kotizacija 25.000 SIT oziroma 15.000 SIT za sekundarije in medicinske sestre ter vključuje udeležbo na predavanjih, pijačo in prigrizke med odmori, strokovni material in udeležbo na svečani večerji. Upokojeni člani združenja kotizacije ne plačajo. Kotizacija na recepciji srečanja znaša 30.000 SIT oz. 15.000 SIT.

Potrdilo o udeležbi, ki ga bo upoštevala Zdravniška zbornica Slovenije pri podaljševanju licenc prejmejo udeleženci ob zaključku srečanja.

Informacije: Saša Radelj
Združenje kardiologov Slovenije
Klinični center, Klinika za kardiologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 / 522 29 34, faks: 01 / 522 45 99, e-pošta: sasa.radelj@kclj.si

Rezervacije prenočišč: Hoteli Otočec
tel.: 07 / 30 75 165, 07 / 30 75 167, faks: 07 / 30 75 420, E-pošta: booking.otocec@krka-zdravilisca.si

11. KARDIOLOŠKI DNEVI v Šmarjeških Toplicah
25.-26. oktober 2002

PRIJAVNICA - PREDRAČUN

UDELEŽENEC:

Ime in priimek:

Naslov stalnega bivališča:

Ustanova:

Če je plačnik kotizacije zavod oz. podjetje:

Naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba: Telefon:

Smo davčni zavezanec: h da h ne

Davčna št.:

Datum prijave:

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Izpolnite prijavnico, ki ima veljavnost predračuna. Kotizacijo nakažite na poslovni račun Združenja kardiologov Slovenije pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana št.: 02222-0018629680 s pripisom: "Za 11. Kardiološke dneve" in navedbo imena udeleženca.

Izpolnjeno prijavnico in kopijo potrdila o plačilu pošljite na naslov organizatorja najkasneje do 18. oktobra 2002. Po tem datumu bosta registracija in plačilo kotizacije mogoča le na recepciji srečanja.

Način plačila: Predhodna prijava Prijava in plačilo
(do 18. oktobra) na recepciji
Zdravnik: 25.000 SIT 30.000 SIT
Sekundarij, med. sestra, zdr. tehnik: 15.000 SIT 15.000 SIT

Upokojeni zdravniki člani Združenja kardiologov so oproščeni kotizacije.

h Znesek smo nakazali na žiro račun Združenja kardiologov Slovenije (prilagamo potrdilo).
h Znesek bo nakazan do vključno 18. oktobra 2002, o čemer bomo organizatorju nemudoma poslali potrdilo.

Združenje kardiologov Slovenije, Klinični Center Ljubljana, Klinika za kardiologijo, Zaloška 7,1000 Ljubljana, tel: 01/522 29 34, faks: 01/522 45 99. D.Š.: 11720344, matična št.: 5738296.

 


 


ZDRUŽENJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO SLOVENIJE
in
ZDRUŽENJE HEMATOLOGOV SLOVENIJE
SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA


STROKOVNI SESTANEK

Rogaška Slatina, 25.-26. oktober 2002, Hotel Donat


PROGRAM

Petek, 25. oktober 2002
12.00 Otvoritev in predstavitev farmacevtskih preparatov (Hotel Sava)
13.00 Odmor
Hemovigilanca (Hotel Donat)
15.00 M. Potočnik Hemovigilanca
15.10 M. Možina Farmakovigilanca
15.35 V. Brubnjak Klinično spremljanje transfuzije
16.00 J. Pajk Stranski učinki transfuzije
16.20 L. Lukić Predstavitev informacijskega sistema MAK - klinični del
16.40 L. Lukić Pojasnjena privolitev
17.00 Razprava
17.10 Odmor
17.40 Vabljeno predavanje
J. J. Michiels (Rotterdam) Klinični patološki kriteriji za esencialno trombocitemijo, pravo policitemijo in idiopatično mielofibrozo
Nova zdravila in zdravljenje krvnih bolezni
18.10 J. J. Michielis Klinične značilnosti, naravni potek in zdravljenje esencialne trombocitemije in prave policitemije (Anarelide)
18.30 P. Černelč Glivec in zdravljenje kronične mieloične levkemije
18.50 Razprava
Sobota, 26. oktober 2002
Hemovigilanca
8.30 M. Potočnik Dokumentacija za spremljanje učinkov transfuzije
8.50 B. Bizjak Hemovigilanca: izkušnje v svetu in pri nas
9.10 Razprava
9.30 Odmor
Nova zdravila in zdravljenje krvnih bolezni
10.00 S. Zver Zdravljenje krvnih novotvorb z monoklonskimi protitelesi - MabThera
10.20 I. Preložnik-Zupan Zdravljenje krvnih novotvorb z monoklonskimi protitelesi - Campath, Mylotarg
10.40 D. Andoljšek Talidomid - nova uporaba starega zdravila
11.00 M. Modic Zdravljenje s talidomidom, MabThera - klinični primeri
11.20 M. Glaser,
T. Grmek-Zemljič,
P. Borin Zdravljenje z Glivec - klinični primeri
11.40 Razprava
12.00 Odmor
12.30 Klinično citološki seminar
Moderator J. Pretnar

Rezervacija prenočišč: Terme Rogaška
Hoteli in turizem d. o. o.
Zdraviliški trg 10
3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 / 811 30 00, fax: 03 / 811 37 32, e-mail: uprava@terme-rogaska.si

Zdravniški zbornici Slovenije je poslana prošnja za priznanje udeležbe na sestanku kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.


 


MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANIKATEDRA ZA KIRURGIJOPODIPLOMSKA ŠOLA KIRURŠKIH TEHNIK
TRAVMATOLOŠKI ODDELEK SPLOŠNE BOLNIŠNICE MARIBOR

PROGRAM

DELAVNICE KIRURŠKIH TEHNIK

INTRAMEDULARNA UČVRSTITEV ZLOMOV

Maribor, 8.-9. november 2002, Velika predavalnica Splošne bolnišnice Maribor, Ljubljanska 5

PROGRAM

Petek, 8. november 2002
9.00 Otvoritev in pozdrav
A. Frank, G. Pivec, V. Smrkolj, J. Strnad (JS EVRO), J. Oblak (MATHYS)
9.20 V. Smrkolj Fiziologija intramedularne učvrstitve zlomov
9.35 I. Pilih, A. Čretnik, R. Keršič Razvoj in osnove intramedularne učvrstitve zlomov
9.50 R. Košir, A. Čretnik, R. Rošic Nove možnosti zdravljenja zlomov
10.00 Razprava
10.20 Odmor
10.30 J. Ferk, A. Frank Intramedularne učvrstitve zlomov začetnega dela stegnenice
10.45 A. Frank, J. Ferk Učvrstitev zlomov srednjega dela stegnenice z anterogradnim intramedularnim žebljem na zaklep
11.00 A. Krajnc, A. Kelc Učvrstitev zlomov stegnenice z retrogradnim intramedularnim žebljem
11.15 Prikaz primerov in razprava
12.15-14.00 Odmor - kosilo
14.00 Intramedularna učvrstitev zlomov (video, demonstracije, praktične vaje)
III. Intramedularni kolčni vijak, PFN
III. Rekonstrukcijski žebelj - femoralni, spiralni
III. Anterogradni žebelj - femoralni
IV. Retrogradni žebelj - femoralni
(menjava delovnih mest po skupinah)
18.00 Zaključek prvega dne
Večerja
Sobota, 9. november 2002
8.00 A. Kelc, A. Krajnc Možnosti intramedularne učvrstitve zlomov golenice
8.15 Prikaz primerov in razprava
8.30 Ž. Horvat, D. Pandurović Možnosti intramedularne učvrstitve zlomov nadlahtnice
8.45 Prikaz primerov in razprava
9.00 D. Pandurović, Ž. Horvat Možnosti in smiselnost intramedularne učvrstitve zlomov pri otrocih
9.15 Razprava
9.30 Odmor
9.45 A. Čretnik, A. Frank Zdravljenje zapletov intramedularne učvrstitve zlomov
9.55 A. Čretnik, A. Ferk Dileme pri intramedularni učvrstitvi zlomov
10.05 Razprava
10.20 Odmor
10.30 Intramedularna učvrstitev zlomov (video, demonstracije, praktične vaje)
II. Intramedularni žebelj - tibialni
II. Intramedularni žebelj - humerus
(menjava delovnih mest po skupinah)
13.00 Preskus znanja
13.15 Odmor
13.30 V. Smrkolj, A. Frank Zaključek delavnice
13.45 Konec

 


 

ORTOPEDSKA KLINIKA
in
DRUŠTVO ZA RAZVOJ ORTOPEDIJE

organizirata

XX. ORTOPEDSKE DNEVE

POŠKODBE PRI ŠPORTU

Ljubljana, 15. in 16. novembra 2002, Velika predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2

Vodja: prof. dr. Vinko Pavlovčič, dr. med.
Tehnična organizacija: asist. mag. Marko Kralj, dr. med.

Petek, 15. novembra 2002
ob 16.00

Registracija udeležencev:
14.30-15.30
V. Antolič Izvensklepne osteohondroze pri športnikih
B. Pompe, V. Antolič Avulzijski zlomi pri športnikih - najstnikih
R. Vengust Spredaj boleče koleno pri mladostniku
J. Brecelj Prirojena ohlapnost sklepov in športna aktivnost
R. Košak Osteohondritis disekans
O. Zupanc Bolečine v križu pri športniku - mladostniku
B. Baebler Utrujenostni zlomi (stres frakture)
R. Vengust Juvenilna kifoza (Mb. Scheuermann) in skolioza pri športni aktivnosti
V. Pavlovčič Učinki ponavljajočih se obremenitev gibalnega sistema
Sobota, 16. novembra 2002
ob 8.30
L. Travnik Poškodbe in bolečine v vratu pri športniku
M. Gorenšek Degeneracija medvretenčne ploščice in šport
M. Kralj Raztrganine rotatorne manšete in utesnitveni sindromi ramenskega sklepa
A. Tomažič Preobremenitvene poškodbe komolca
K. Schara Poškodbe in bolečine v roki in zapestju
K. Stražar Poškodbe meniskusov kolena
L. Šimnic Poškodbe kolenskih vezi
D. Radosavljevič, M. Drobnič Poškodbe sklepnega hrustanca
B. Koritnik, D. Radosavljevič Zdravljenje poškodb sklepnega hrustanca
R. Stok Preobremenitvene poškodbe kit
J. Kurnik Zvini gležnja
M. Ponikvar Posttravmatske heterotopne osifikacije
S. Herman Športna aktivnost pri osebah z endoprotezo kolka in kolena

Udeležba na podiplomskem izpopolnjevanju bo upoštevana ob podaljšanju licence zdravnikov. Organizator bo poravnal stroške Zdravniški zbornici Slovenije za podaljšanje licence. V posvet je vštet zbornik predavanj XX. ortopedskih dnevov, ki ga bodo udeleženci prejeli neposredno pred začetkom predavanj.

Informacije v zvezi z organizacijo XX. ortopedskih dnevov dobite pri ge. Ireni Cotman
tel. 01 / 522 41 74, fax. 01 / 522 24 74

Prijavnice s potrdilom o plačani udeležnini - posvetu, pošljite na naslov:
ga. Irena Cotman
Ortopedska klinika
Zaloška c. 9, 1000 Ljubljana

Namestitev - hoteli v Ljubljani, banket po predavanjih v petek 15. 11. 2002, okrepčila med odmori.

PRIJAVNICA

XX. ORTOPEDSKI DNEVI, Ljubljana, 15. in 16. november 2002


Priimek in ime:

Naslov:

Ustanova:

Davčna št. ustanove:

Datum:

Tel./fax:

Podpis:

Prijavnica velja le skupaj s priloženim potrdilom o plačani udeležnini - posvetu. Za posvet nakažite 30.000,00 SIT na poslovni račun odprt pri NLB d.d. št.: 02014-0089455595, davčna številka: 94064229 s pripisom "XX. Ortopedski dnevi 2002".

 


 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH DERMATOLOGOV SZD

je izdalo učbenik

KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI

Glavni urednik Aleksej Kansky ob sodelovanju 23 sodelavcev

Učbenik je namenjen študentom medicine in stomatologije ter zdravnikom splošne medicine. Vsebuje tudi koristne podatke za specializante in specialiste dermatologije in sorodnih strok. Tekst dopolnjuje 229 barvnih in 5 črnobelih slik ter 20 risb.

Cena v prodaji 15.000 SIT.
Cena za študente in člane Združenja slovenskih dermatologov SZD 10.000 SIT.

Knjigo je mogoče kupiti ali naročiti na naslovih:
- Dermatološka klinika: tajništvo klinike ali tajništvo katedre, Zaloška 2, 1525 Ljubljana
Telefon 01 / 522 42 80 ali 522 41 54, fax 01 / 522 43 33, e-pošta: aleksej.kansky@mf.uni-lj.si
- Dermatološki oddelek, Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, telefon 02 / 321 10 00

Denar lahko nakažete na račun Združenje slovenskih dermatologov SZD, TR 02 014-893 41717 učbenik


 

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino


44. Tavčarjevi dnevi

Portorož, Grand hotel Emona, 8. in 9. november 2002


Organizacijski odbor
Prof. dr. Andreja Kocijančič, dr. med., predsednica
Prim. Franc Mrevlje, dr. med., sekretar
Prim. mag. Miha Koselj, dr. med., blagajnik
Dalila Lampe-Ivanovska, mag. farm. (Glaxo Smith Kline)
Doc. prim. dr. Maja Ravnik-Oblak, dr. med.
Marjeta Tomažič, dr. med.
Mag. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.
Prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med.

Programski odbor
As. mag. Hugon Možina, dr. med., predsednik
Prof. dr. Matija Horvat, dr. med.
Prof. dr. Irena Keber, dr. med.
Prof. dr. Saša Markovič, dr. med.
Prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med.

Kraj in čas: Portorož, Grand hotel Emona, Kongresni center Bernardin, 8. in 9. november 2002

Prijava: Prijavnico pošljite na naslov: Katedra za interno medicino
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Prijava bo možna tudi na recepciji srečanja v hotelu Emona.

Kotizacija 40.000 SIT vključuje udeležbo na strokovnem programu, zbornik in druge materiale, prigrizke, svečano večerjo s plesom in plačilo potrdila zdravniške zbornice.
Po prejemu vaše prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije. Prosimo, da na prijavnici natančno izpolnite vse podatke, ki jih potrebujemo za izstavitev računa.
Kotizacijo boste lahko vplačali tudi na recepciji strokovnega srečanja.
Kotizacije so oproščeni sekundariji, mladi raziskovalci in študenti medicine.

Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo.
Vsak udeleženec si sam rezervira namestitev v hotelu na naslov Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož.


PRELIMINARNI PROGRAM

Petek, 8. 11. 2002
SATELITSKI SIMPOZIJ GLAXO SMITH KLINE
Bronhialna astma (moderator S. Šuškovič)
9.00-9.15 S. Šuškovič Obravnava bolnika z astmo Sloveniji
9.15-9.35 M. Košnik Smernice zdravljenja astme
9.35-9.55 V. Maček Zdravljenje otroka z astmo
9.55-10.15 I. Švab Vloga družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika z astmo
10.15-10.35 S. Kajba Seretide v zdravljenju astme
10.35-10.50 J. Šorli ml. Astma in šport
10.50-11.00 Razprava in zaključek
11.00-11.30 Odmor s kavo
44. TAVČARJEVI DNEVI
11.30-13.00 Pogovori s strokovnjakom
M. Hafner Priporočila za vodenje bolnika z ascitesom na domu
M. Možina Neželeni učinek zdravila ali napaka pri zdravljenju - razlikovanje in poročanje na osnovi kliničnega primera
13.00-14.00 Prigrizek
14.00-15.00 OTVORITEV SREČANJA
15.00-15.45 3. memorialno predavanje
J. Trontelj Etični dvomi in stiska današnjega slovenskega zdravnika
15.45-17.00 Akutna ledvična odpoved (moderator R. Ponikvar)
R. Ponikvar Bolnik z akutno ledvično odpovedjo danes
J. Buturović-Ponikvar Posebnosti dializnega zdravljenja pri bolniku z akutno ledvično odpovedjo
A. Urbančič Klinični primeri od diagnoze do zdravljenja
17.00-17.30 Odmor s kavo
17.30-18.45 Nenadna prsna bolečina (moderator M. Horvat)
M. Noč Nenadna prsna bolečina - pristop na terenu
I. Kranjec Obravnava nenadne prsne bolečine v bolnišnici
D. Štajer, M. Fortuna,
S. Kržišnik-Zorman Pasti in zmote pri diferencialni diagnostiki nenadne prsne bolečine (primeri bolnikov)
19.30 Svečana večerja
Sobota, 9. 11. 2002
8.00-9.30 Razgovori s strokovnjakom (1. del)
R. Janša Celiakija - prepogosto spregledana bolezen pri odraslih ljudeh
M. Noč Bolnik po zdravljenju akutnega koronarnega sindroma s katetrskim posegom pri svojem zdravniku
9.30-11.00 Razgovori s strokovnjakom (2. del)
J. Preželj Incidentalom nadledvične žleze - kdaj in kako naprej z bolnikom
M. Kos-Golja Smernice za zdravljenje osteoartroze
11.00-11.30 Odmor s kavo
11.30-13.00 Nosečnost in internistične bolezni (moderator S. Markovič)
T. Blejec Uvod
M. Koželj Nosečnica s srčnim obolenjem
S. Markovič Jetrne bolezni v nosečnosti
M. Tomažič Sladkorna bolnica in nosečnost
13.00-14.00 Prigrizek
14.00-15.15 Kronično srčno popuščanje (moderator I. Keber)
I. Keber Celovita obravnava bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
N. Ružič-Medvešček Uporaba novejših zdravil za kronično zdravljenje hujše oblike srčnega popuščanja
D. Zorman Transplantacija srca - pri kom in kdaj
15.15-15.45 Odmor s kavo
15.45-17.30 Predstavitev zanimivih kliničnih primerov

Opomba: Do končne verzije programa si pridržujemo možnost manjših sprememb.

Spoštovana kolegica in spoštovani kolega
Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov medicine. So dodatna osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na zaključni izpit za sekundarije in repetitorij specializantom interne medicine kakor tudi vsem zdravnikom drugih specialnosti, ki z interno medicino prihajajo vsakodnevno v stik.

Tudi letos vas vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju. To lahko storite bodisi v obliki krajše predstavitve kliničnega primera, ki bi utegnil biti po vašem mnenju dovolj zanimiv in poučen za slušatelje (predstavitve bodo v soboto popoldan), bodisi v obliki posterja.
Teme posterskih predstavitev naj bodo čim bližje predavanjem, ki jih najdete v programu. Tako za predstavitev kliničnega primera kot posterja pošljite povzetek. Po pregledu poslanega povzetka vas bomo obvestili o tem, ali je vaš prispevek izbran za samostojno predstavitev ali za poster.
Povzetek vašega prispevka bo objavljen v zborniku 44. Tavčarjevih dnevov.

Povzetek pošljite na naslov: As. mag. Hugon Možina, dr. med.
44. Tavčarjevi dnevi
Katedra za interno medicino
Medicinska fakulteta
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Povzetek pošljite najkasneje do 30. 6. 2002. Za povzetke, ki bodo prispeli po tem datumu, ne jamčimo natisa v zborniku, lahko pa jih boste predstavili na srečanju, če bodo prispeli do 15. 10. 2002. Najboljši prispevek bo nagrajen.

Navodilo za pisanje povzetka
Zbornik 44. Tavčarjevih dnevov bo letos izšel kot suplement Medicinskih ragledov, zato vas prosimo, da se pridržujete navodil za pisanje prispevkov v Medicinskih razgledih.
Navodila avtorjem lahko dobite v uredništvu (info@medrazgl.org), v posameznih številkah Medicinskih razgledov in na spletni strani www.medrazgl.org . Prispevki, ki ne bodo napisani po teh merilih, ne bodo objavljeni.

Avtorji so odgovorni za neoporečno besedilo. Strokovno neprimerne izdelke bo programski odbor zavrnil.

Navodila za izdelavo posterja bomo poslali samo tistim udeležencem, ki bodo izbrani za postersko predstavitev.

Veselimo se srečanja z vami v Portorožu
Organizacijski odbor 44. Tavčarjevih dnevov

PRIJAVNICA

44. Tavčarjevi dnevi
Portorož, 8. in 9. november 2002
Katedra za interno medicino

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Zaloška 7, 1105 Ljubljana

Prijavljam se za 44. Tavčarjeve dneve

Ime, priimek

Naslov in občina bivališča Tel.

Izjava - sem davčni zavezanec (obkrožite) DA NE Şe da, vpišite dav"no številko

Če je plačnik kotizacije zavod oz. podjetje

Naziv in naslov firme

Telefon/faks firme Kontaktna oseba v firmi

Izjava - smo davčni zavezanec (obkrožite) DA NE Dav"na številka

Matična številka Žiro račun firme

Datum prijave

Podpis udeleženca

 


KRKA ZDRAVILIŠČA d.o.o.
NOVO MESTO

V specialističnih ambulantah naših zdravilišč, v katerih izvajamo programe zdravljenja in medicinske rehabilitacije na področju revmatičnih obolenj, bolezni srca in ožilja, bolezni in poškodb gibalnega aparata ter medicine dela


želimo zaposliti

- ZDRAVNIKA SPECIALISTA FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE
- ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE
- ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA


Pričakujemo prijave zdravnikov, ki so opravili specializacijo iz omenjenih področij medicine in imajo veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, so komunikativni, prijazni, strpni, radi delajo z ljudmi in so tržno usmerjeni.

Zaželjeno je, da aktivno obvladajo vsaj en tuji jezik in imajo 4 leta delovnih izkušenj.

Ponujamo zahtevno samostojno strokovno delo, možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja, stimulativno plačo in urejeno delovno okolje.

Možnost zaposlitve bodo imeli tudi zdravniki, ki še niso opravili specializacije. Opravljali jo bodo v okviru razpisa specializacij, ki jih za tekoče leto objavi zdravniška zbornica Slovenije.


Če je naš oglas v Vas zbudil zanimanje in izpolnjujete pogoje, Vas vabimo, da pošljite prijavo v 8 dneh na naslov: KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Kadrovska služba, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto. Dodatne informacije dobite na telefon: 07 / 30 312 566.


 

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

bo v sodelovanju z

INŠTITUTOM ZA SLOVENSKI JEZIK ZRC SAZU
IN SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO ZBORNICO

letos izdala

SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR

v katerem bo na okrog 1000 straneh formata A4 obdelanih okrog 75.000 strokovnih izrazov
s področja biomedicinskih in sorodnih ved

UREDNIŠTVO:

M. Kališnik, P. Jezeršek, B. Klun, D. Sket, C. Tavzes, D. Sever-Jurca
z okrog 140 uredniki, pisci, svetovalci in drugimi sodelavci

RECENZENTA:

T. Korošec, A. Krbavčič


ROK ZA PREDNAROČILA PO UGODNEJŠI CENI 23.000 SIT (ALI 4 OBROKI PO 6.000 SIT)
JE PODALJŠAN DO 15. NOVEMBRA 2002

CENA V PRODAJI BO 27.000 SIT (ALI 4 OBROKI PO 7.000 SIT)


SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR - kratka predstavitev

Delo za SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR se je začelo pred 24 leti pod delovnim imenom Medicinski terminološki slovar. Pisci in strokovni svetovalci so večinoma učitelji Medicinske fakultete v Ljubljani, jezikovni svetovalci so z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter z Univerze v Ljubljani, tehnični uredniki pa praviloma študenti Medicinske fakultete v Ljubljani; vseh sodelavcev skupaj je prek 140. Slovar je izrazito skupinsko delo, vendar ožje uredništvo po načelu hierarhičnosti prevzema končno odgovornost za njegovo pravilnost. Uredniki slovarja se zavedajo, da je jezik živ organizem, kar velja tudi za strokovni in znanstveni jezik. Vendar so si prizadevali, da v večini primerov, kjer praksa ponuja več možnih terminov, izberejo tiste, ki so videti najprimernejši, da bi bilo izražanje natančno, nedvoumno, lepo in skladno z duhom slovenščine pa tudi z medicinsko tradicijo in mednarodnimi trendi.
Slovar obdeluje okrog 75.000 terminov na okrog 1000 straneh velikega formata. Vključuje biomedicinsko pomembne termine v slovenščini, poslovenjeno zapisane latinske in latinizirane grške termine, izvirno zapisane latinske in latinizirane grške termine, ki se uporabljajo za pisanje diagnoz in terapije, zdravilne učinkovine, zdravilne in strupene rastline in živali, nekaj rekov v latinščini, poslovenjeno zapisane ali citatne udomačene termine iz živih tujih jezikov, odsvetovane žargonske, nestrokovne, starinske in poljudne izraze skupaj s priporočenimi ustreznimi strokovnimi izrazi, odsvetovane termine iz živih tujih jezikov skupaj s priporočenimi slovenskimi, začetne ali končne dele sestavljenih besed, udomačene in mednarodno sprejete krajšave, osebnosti iz svetovne zgodovine medicine do danes in domače osebnosti iz zgodovine medicine do konca druge svetovne vojne ter imena iz eponimskih terminov. Slovar ponuja pravilne slovenske izraze namesto vdirajočih angloameriških, kar je pomembno tudi s stališča narodne samobitnosti.
Vsak pojem, zveza ali citat je razložen z uporabo splošno znanih slovenskih besed, če pa so v razlagi uporabljeni strokovni izrazi, so ti obvezno razloženi na ustreznem mestu abecede. Razložene so tudi vse besede, ki so sestavine stalnih zvez, vključno s slovenskimi besedami.Vsak pojem je razložen enkrat; če je za en pojem več sinonimov, je razložen le en sinonim, drugi pa kažejo nanj. Ta nadrejenost sinonimov je pomembna le zaradi gospodarnosti s prostorom in ne pomeni priporočila ali odsvetovanja rabe drugih sinonimov. Notranji usklajenosti slovarja je bilo posvečeno mnogo pozornosti in menimo, da je tudi to ena izmed kvalitet slovarja.

Zgled:
Vljudno vabljeni k prednaročilu
(prosimo, odrežite in odpošljite spodnjo naročilnico)


difterˇja -e ž R d vica -e ž Ş diphteria -ae <diftŠria> ž
nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil
Corynebacterium diphteriae in za katero so značilne
psevdomembranske obloge predvsem v žrelu, sapniku in
nosu; sin. difterija, diphteria: ~ grla, ~ oči, ~ žrela,
faringealna ~
kožna ~ (SZ) razjede kože, z dvignjenimi robovi, ki včasih
segajo do mišičja in
so pokrite z belkastimi oblogami

Corynebacterium [korˇnebaktŠrium] rod različno L"ffler, Friedrich August Johannes [l‚fler frˇdrih
patogenih, grampozitivnih, nesporogenih, ugust joh nes] (1852-1915) nemški mikrobiolog
negibnih, ravnih ali redko ukrivljenih bakterij


Corynebacterium diphteriae [korˇnebaktŠrium diftŠrie] L"fflerjev -a -o [l‚flerjev]: ~ (F.A.J.) bacil
vrsta korinebakterij, ki povzročajo davico; sin.
L"fflerjev (F.A.J.) bacil korˇnebaktŠrija -e ž bacil iz rodu Corynebacterium

NAROČILNICA

ZA SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR (SmedS)


Ime: Priimek:

Podjetje / Ustanova:

Davčna št. (podjetja ali ustanove):

Poštna številka: Kraj:

Ulica/naselje in h. št.: Telefon:

E-naslov:

Naročam izvod/ov SmedS

Račun bom poravnal(a) v: 1 obroku (23.000 SIT) 4 obrokih (po 6.000 SIT) (prosimo, obkrožite)

Podpis: Datum:

TONE ŽAKELJ, TEHN. URED.
SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR

MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
VRAZOV TRG 2

1000 LJUBLJANA


 


ZDRUŽENJE PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

8. BREGANTOVI DNEVI

SREČANJE PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Kongresni center Bernardin, 14. do 17. novembra 2002

Tema: AGRESIVNOST

PROGRAM

Četrtek, 14. novembra 2002
14.00-16.00 Zbiranje udeležencev in registracija
16.00-17.00 Male izkustvene skupine, delavnice
18.00-19.15 Velika skupina
20.30 Kulturni večer
Petek, 15. novembra 2002
8.00-9.30 Male izkustvene skupine, delavnice
10.00-10.15 Slavnostna otvoritev bienala
10.15-10.30 Podelitev nazivov
10.30-11.30 Predavanje z diskusijo
E. Klain: Agresija kot osnovni nagon ali kot odziv
11.30-12.30 Predavanje z diskusijo
P. Praper: Od agresivnosti do iniciativnosti skozi integracijski model
14.00-15.30 Diskusijske skupine s prikazi primerov
16.00-17.30 Male izkustvene skupine in delavnice
18.00-19.15 Velika skupina
20.30 Slavnostna večerja
Sobota, 16. novembra 2002
8.00-9.30 Male izkustvene skupine in delavnice
10.00-10.30 Predavanje z diskusijo
G. V. Mrevlje: Od agresivnosti do kreativnosti
10.30-11.00 Predavanje z diskusijo
I. Urlič: Travmatska mržnja in poti pomiritve
11.00-11.30 Predavanje z diskusijo
T. Vec: Agresivnost - raba in zloraba terminologije
11.30-12.00 Predavanje z diskusijo
M. Crnkovič. Ali bi Kain ubil Abla, če bi imel psihoterapevta?
12.00-12.30 Predavanje z diskusijo
N. Potočnik-Dajčman, B. Vajd-Ledinek: Agresivnost v psihoterapevtski skupini adolescentov
14.00-15.30 Diskusijske skupine s prikazi primerov
16.00-17.30 Male izkustvene skupine in delavnice
18.00-19.15 Velika skupina
20.30 Večerni gost
Nedelja, 17. novembra 2002
8.00-9.30 Male izkustvene skupine in delavnice
10.00-11.00 Zaključni pogovor in slovo

Štiridnevna kotizacija: Za nečlane združenja 38.000 SIT
Za člane združenja 33.000 SIT
Za specializante in študente 17.000 SIT

Dvodnevna kotizacija: Za nečlane združenja 28.000 SIT
Za član ezdruženja 23.000 SIT

Plačilo kotizacije do konca oktobra 2002 na številko transakcijskega računa: 02060-0051436422 pri Novi ljubljanski banki d. d Ljubljana.

Prijave pošljite do vključno 30. oktobra 2002 na naslov: Združenje psihoterapevtov Slovenije
Klinični oddelek za mentalno zdravje
"Za Bregantove dneve" ga. Fani Zorec
Zaloška 29, 1110 Ljubljana


OBVESTILO

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije

prireja

4. strokovni seminar za zobozdravnike in zdravnike

POŠKODBE ZOB IN OBRAZA

Ljubljana, 30. november 2002, Kongresni center Grand Hotela Union


Organizacijski odbor:
asist. mag. Andrej A. Kansky, dr. stom (predsednik), asist. Matija Gorjanc, dr. med., dr. stom. (tajnik),
asist. Andreja Eberlinc, dr. med. (blagajnik), asist. David Dovšak, dr. med., doc. dr. Nataša Ihan-Hren, dr. med.,asist. mag. Aleš Vesnaver, dr. med.


PRELIMINARNI VSEBINSKI PROGRAM

Poškodbe obraza in mehkih tkiv ustne votline
- Nujni ukrepi pri poškodbah obraza in ustne votline
- Poškodbe mehkih tkiv ustne votline in obraza
- Sodobni pristopi v zdravljenju zlomov zgornje čeljustnice
- Zlom ličnice
- Operativno ali neoperativno zdravljenje zlomov spodnje čeljustnice
- Poškodbe orbit

Poškodbe zob in obzobnih tkiv
- Zlomi zobnih kron
- Zlomi zobnih korenin: ohraniti ali odstraniti?
- Kako ukrepati pri izbitju zoba?
- Endodontski vidiki luksacijskih poškodb zob
- Nadomeščanje ob poškodbi izgubljenih zob z dentalnimi implantati

Konzervativna in protetična obnova poškodovanih zob
- Možnosti konzervativne obnove poškodovanih zobnih kron s sodobnimi materiali
- Protetična obnova obsežnejših popoškodbenih defektov
- Estetska fiksnoprotetična oskrba popoškodbenih stanj
- Konzervativni in endodontski vidiki poškodb mlečnih zob

Posledice poškodb zob in obzobnih tkiv
- Kronične okluzijske, protetične in iatrogene poškodbe parodoncija
- Zgodnji in interceptivni ortodontski posegi pri poškodbah zob in obzobnih tkiv v otroštvu
- Ortodontsko zdravljenje posledic poškodb zob in obzobnih tkiv - zapiranje vrzeli
- Pravni vidiki in dileme pri poškodbah zob in obraza s prikazi primerov iz sodne prakse

Spoštovani,
naš letošnji, 4. izobraževalni seminar je namenjen tematskemu sklopu poškodb obraza, ustne votline, zob in obzobnih tkiv. Zdravljenje poškodb obraza in še posebej obraznih kosti se je v preteklih dveh desetletjih korenito spremenilo tako glede časovnega pristopa kot glede načinov same kirurške obravnave. "Kateri principi se spreminjajo, kateri ostajajo? Kakšna je današnja vloga splošnega zdravnika, stomatologa, travmatologa pri zgodnji oskrbi in rehabilitaciji poškodovanca?" sta le dve vprašanji, na kateri bomo odgovorili.
Poškodbe zob in obzobnih tkiv ostajajo velik problem ne le zaradi mnogokrat nepravilnega zgodnjega (poznega?) ukrepanja, ampak tudi zaradi kompleksne obravnave zapletov in posledic. Osvetlili bomo oba vidika s kirurškega stališča, svoje poglede pa bodo predstavili tudi specialisti drugih stomatoloških strok. Nedvomno je pri akutni poškodbi pogosto v ospredju endodontski vidik, pri odpravi poznih posledic pa se srečujejo praktično vse stomatološke specialnosti od pedontologov in protetikov do parodontologov in ortodontov. Zaradi vse pogostejših sodnih epilogov smo v program vključili pravne vidike poškodb zob in obraza.
Letos bo naš seminar prvič potekal s sodelovanjem predavateljev iz tujine, ki vam jih bomo predstavili v naslednjem obvestilu. Ocenili boste lahko, ali s tem pridobivamo še več kvalitete in širine.
V organizacijsko shemo seminarja vključujemo letos dodatno novost: ker vemo, da ste se v preteklosti številni udeleženci na naše seminarje dnevno vozili iz domačega kraja, smo se odločili strniti tradicionalno dvodnevni dopoldanski in popoldanski program v celodnevnega. Takšno odločitev bodo podprli tudi tisti, ki v petek le težko zaključijo z delom v svoji ambulanti do 15. ure. Vsem ostalim, ki pa bodo obisk našega seminarja združili s predbožičnimi in prednovoletnimi opravki, bomo omogočili hotelsko bivanje po znižani prireditveni ceni.
Z veseljem Vam tudi sporočamo, da bomo letošnje srečanje zaradi vsakoletne prostorske stiske na Medicinski fakulteti preselili v povsem nove prostore Kongresnega centra Grand hotela Union, kar bo poleg prijetnejše predavalnice omogočilo tudi večjo in preglednejšo dentalno razstavo najpomembnejših proizvajalcev in zastopnikov v Sloveniji. Srečanje bomo predvidoma zaključili s svečano večerjo z umetniško-zabavnim programom v Unionski dvorani.

Prijave in informacije: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
Zaloška 2, 1535 Ljubljana
ga. Milena Žajdela
Tel.: 041 573 791, e-pošta: maxfac.oral@kclj.si
Prijavnico in aktualne informacije lahko najdete na: www.kclj.si/maxfacoral

Število udeležencev je omejeno na 350. Vrstni red prijavljenih bo oblikovan po zaporedju vplačil.

Kotizacija: do 8. novembra 2002: 35.000,00 SIT (z vključenim DDV)
po 8. novembru 2002 ali na recepciji seminarja: 39.000,00 SIT (z vključenim DDV)
Kotizacija vključuje: zbornik predavanj in druge uradne materiale simpozija, kosilo, prigrizke in napitke med odmori, potrdilo Zdravniške zbornice za podaljšanje licence.
Kotizacijo nakažite na POR Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo pri Ljubljanski banki-Novi Ljubljanski banki d.d.: 02014-00877546/03.

Nastanitev: Organizator bo v času seminarja (od petka 30. 11. do nedelje 1. 12. 2002) omogočil rezervacijo sob v Grand Hotel Unionu po posebni, znižani ceni.


Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD

organizira v sodelovanju z

Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino - SZD
Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor
Katedro za družinsko medicino MF v Ljubljan
i

strokovno srečanje

2. MARIBORSKO SREČANJE
ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

FIZIKALNA TERAPIJA V ORDINACIJI ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE

Maribor, 29.-30. novembra 2002, Dvorana Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica 3

PRELIMINARNE TEME

Petek, 29. novembra 2002

Fizikalna medicina kot delovno orodje
- Pomen fizikalne terapije za družinskega zdravnika
- Racionalno predpisovanje fizikalne terapije v ordinaciji družinske medicine
- Ekonomski vidiki predpisovanja fizikalne terapije v Avstriji

Vrste fizikalne terapije - indikacije in kontraindikacije
- Termoterapija, mehanoterapija
- Elektro diagnostika
- Elektroterapija
- Magnetoterapija
- Kinezioterapija
- Laserska terapija
- Kontraindikacije za izvajanje fizikalne terapije
- Delovna terapija - kaj lahko nudi družinskemu zdravniku?
- Akupunktura - kaj naj o njej ve družinski zdravnik?
- Manualna medicina - kaj naj o njej ve družinski zdravnik?
- Samozdravljenje
- Ocena alternativnih fizikalnih metod (kozmodisk, magnetki, kolenski trakovi idr.)
- Fizikalna terapija limfnega edema po mastektomiji
- Fizikalna terapija pri parezi facialisa

Sobota, 30. novembra 2002

Programi fizikalne terapije po telesnih regijah
- Vratna hrbtenica (cervikalni in cerviko-brahialni sindrom)
- Vratna hrbtenica (popoškodbena stanja, degenerativne okvare)
- Boleča rama
- Ramenski sklep - popoškodbena stanja, degenerativne okvare
- Komolec - epikondilitis
- Komolec - popoškodbena stanja
- Bolečina v križu (akutni lumbalni sindrom, lumboischialgija)
- Bolečina v križu: fizikalna terapija
- Koksartroza
- Gonartroza
- Koksartoza, gonartroza - fizikalna terapija
- Kalkaneodinija, spina calcanei, metatarsalgija
- Fizikalna terapija po manjših poškodbah - udarnine, zvini
- Fizikalna terapija Suedeckovega sindroma

Fizikalna terapija na domu
- Po možganski kapi
- Po miokardnem infarktu

Kriteriji za napotitve na fizikalno terapijo
- Predpisi ZZZS v zvezi z napotitvami na fizikalno terapijo

Kriteriji za napotitve v zdravilišča
- Strokovna merila
- Merila ZZZS

Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine in drugim zdravnikom, ki delajo v osnovnem zdravstvu.

Kotizacija: 30.000 SIT (DDV vključen) - na podlagi prijavnice vam bo računovodstvo Slovenskega zdravniškega društva v mesecu decembru 2002 poslalo račun.

Prijava: Enotne prijavnice za udeležbo na zdravniških srečanjih, objavljenih v Izidi pošljite na naslov:
Organizacijski odbor 2. mariborskega srečanja zdravnikov družinske medicine
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 7
(za Majdo Masten, dr. med.)
2000 Maribor.
Število mest je omejeno.

Dodatne informacije: Majda Masten, dr. med.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 7
Tel.: 02 / 22 86 386

ga. Ana Artnak
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta
Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 1104 Ljubljana
Tel.: 01 / 43 86 915, faks: 01 / 43 86 910, E-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si

Na Zdravniško zbornico Slovenije je vložena prošnja za priznanje strokovnega izpopolnjevanja pri podaljševanju licenc zdravnikom.


 

OBVESTILO

O IZIDU učbenika

medicinska bakteriologija
z imunologijo in mikologijo

Glavna urednika

Marija Gubina, Alojz Ihan
skupaj
z 20 avtorji - strokovnjaki s področij, ki jih učbenik obravnava

CENA z DDV: 17.000,00 SIT

Naročila pošljite na naslov: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Tajništvo katedre
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
Faks: 01 / 543 74 01


NAROČILNICA

medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo

Naročam izvod(ov) učbenika.

Ime in priimek:

Naslov (ulica, poštna številka, kraj):

E-naslov: Tel.:

Podpis:

Ustanove/podjetja prosimo, da nam pošljejo lastno naročilnico s svojim točnim naslovom in davčno številko.