Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino - SZD
Show menu

Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino


Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (www.szd.si) združuje zdravnike specialiste šolske medicine, pediatre in druge zdravnike, ki delajo z otroci, s šolskimi otroci, adolescenti in študenti.

Sekcija je bila ustanovljena leta 1981 kot Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino, ime je spremenila leta 2013, dodana je bila še adolescentna medicina, ki se kot samostojna stroka razvija v zadnjih desetletjih. 

Sekcija je članica evropskega združenja EUSUHM- European Union for School and University Health and Medicine(www.eusuhm.org) in sodeluje z IAAH – International Association for Adolescent Health (www.iaah.org). 

Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena leta 1981 na pobudo šolskih zdravnikov, specialistov šolske medicine, specializantov in tistih, ki so delali v šolskih dispanzerjih. Da je nastalo samostojno združenje pri SZD, je bila zasluga velika podpora zaposlenih na Univerzitetnem zavodu za zdravstveno varstvo (sedaj Inštitut za varovanje zdravja RS), na Enoti enoti za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, pod vodstvom prim. dr.Fine Dovečar dr.med. in z angažiranostjo prim. Urške Arko dr.med.  

Na prvi volilni skupščini je bil sprejet statut Sekcije in načrt aktivnosti. Sekcija sodeluje z ostalimi sekcijami in združenji pri Slovenskem zdravniškem društvu.
Do leta 1989 je Sekcija aktivno sodelovala na jugoslovanskih srečanjih Školske i Univerzitetne medicine. in člani so se udeleževali kongresov Evropskega združenja za šolsko in univeritetno medicino in zdravstvo – EUSUHM ( European Union for School and University Health and Medicine) in v zadnja leta tudi kongresov IAAH (International Association for Adolescent Health). Leta 1996, v samostojni Sloveniji, je Sekcija postala članica EUSUHM-a (www.eusuhm.org), kjer ima od leta 2000 ima tudi člana v izvršnem odboru – EC EUSUHM ( od 2000 do 2011 je bila Mojca Juričič in od 2011 dalje Miroslava Cajnkar Kac). V tem času je bila v EUSUHM- u sprejeta Dubrovniška deklaracija  o šolski zdravstveni službi v Evropi in Tampere deklaracija o Univerzitetni zdravstveni službi, trenutno pa poteka projekt SZO (svetovne zdravstvene organizacije) skupaj z EUSUHM-om izdelave standardov in kompetenc za delo v šolski zdravstveni službi. 

Od osamosvojitve Slovenije dalje ima Sekcija vsake štiri leta kongres. Do sedaj so bili kongresi: 1993 v Radencih – Šolar in študent v svojem okolju (lokalni organizator Jože Šumak), 1997 na Brdu pri Kranju je bil kongres z naslovom Ogroženo zdravje šolarja (lokalna organizatorica Katka Kordež Pešak), 2001 v Novem mestu je bil naslov kongresa Mladostnik in zdravje (lokalna organizatorica Maruška Levstek Plut), leta 2005 v Mariboru je bil naslov kongresa Zdrava mladina, naša bodočnost (lokalni organizatorLeon Radolli). Leta 2009 je bil 5. Kongres v Ljubljani in je bil posvečen 100 obletnici obstoja šolske zdravstvene službe na slovenskem (lokalni organizator Mojca Juričič). (pdf) Leta 2013 načrtujemo 6. kongres na Debelem Rtiču (lokalna organizatorica Breda Franetič Prunk).

Leta 2003 je bila Sekcija lokalni organizator kongres EUSUHM z naslovom »Caring for Europe's young Generations«, ki je bil 3 -5. septembra, v Ljubljani.  Leta 2008 je Sekcija organizirala 14. Evropsko srečanje IAAH z naslovom Reducing Health Inequality among Youth. Role of Adolescent/School Medicine. Srečanje je bilo od 25 -27. Septembra v Portorožu. 

Vodstvo 2016-2020

Mojca Juričič, predsednica
Breda Prunk Franetič, podpredsednica
Ksenija Goste, generalna tajnica
Janja Schweiger Nemanič, generalna blagajničarka

Člani upravnega odbora

Miroslava Cajnkar Kac
Marjana Stanko Flakus
Marisa Višnjevec Tuljak
Majda Troha

Vesna Daneu
Marta Orehek Kirbiš
Bernarda Vogrin
Maruška Plut Levstek
Jožefa Lesnik Hren
Melanija Kocjan
Mirjana Kocjan
Mojca Tomc
Miranda Leban

Nadzorni odbor

Jožica Mugoša
Jože Šumak
Maruška Levstek Plut

Dosedanja vodstva Sekcije

2016 Mojca Juričič predsednica, Terezija Oven podpredsednica, Ksenija Goste generalna tajnica, Janja Schweiger Nemanič, generalna tajnica
2011 Mojca Juričič predsednica, Ksenija Goste tajnica, Maruška Plut Levstik blagajničarka    
2007 Jože Šumak predsednik, Mojca Juričič tajnica, Maruška Plut Levstik blagajničarka 
2002 Marisa Višnjevec predsednica, Mojca Juričič tajnica,  Darinka Strmole blagajničarka 
1999 Jože Šumak predsednik, Irena Kržišnik tajnica,  Mojca Juričič blagajničarka

1998 Ksenija Goste predsednica, Irena Kržišnik tajnica, Mojca Juričič blagajničarka 

1989 Jožica Mugoša, predsednica, Andreja Lakner Kumer, tajnica, Vesna Markič, blagajničarka 
1981 Dita Schaubach predsednica, Marjana Šalehar tajnica, Jelka Marn, blagajničarka

Predstavniki v izvršnem odboru EUSUHM:

 2013 - Miroslava Canjkar Kac

2000 - 2013  Mojca Juričič

Strokovna srečanja

Sekcija organizira poleg kongresov vsake štiri leta, vsako leto 3 – 4 strokovna srečanja. Sekcija je sodelovala pri nekaterih mednarodnih projektih: 1. Bilateralni projekt : Co-operation project between Flanders and Slovenia: Implementation of a methodology for the development of evidence-based guidelines in school health care (pdf) 2. pri projektih SZO in C DC (Centre for Disease Control): Global Youth tobacco Survey , Global School Personnel survey in Global Health Profession Student Survey.

Priznanja dr. Slave Lunaček

Strokovno srečanje: Celostna obravnava otrok z mielomeningokelo

Program (161 KB)

Jadranska cesta 73, Ankaran

09.15

Dostop do učnega portala
Dostop do foruma

Prijava na e-novice