Sekcija za otroško nevrologijo - SZD
Show menu

Sekcija za otroško nevrologijo

Predsednica: as. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje – Otroški oddelek
Oblakova 5
3000 CELJE

Podpredsednica: dr. Natalija Kranjc, dr. med.
Tajnik: as. mag. Luka Kopač, dr. med.
Blagajnik: Janja Drobež, dr. med.
Skrbnik spletne strani: as. mag. Luka Kopač, dr. med.

 

Zgodovina

Slovenski pediatri in zdravniki z interesom za otroško nevrologijo so se organizirali sprva kot Komisija za otroško nevrologijo Sekcije za pedopsihiatrijo, ki se je kasneje preimenovala v Sekcijo za pedopsihiatrijo in otroško nevrologijo. Leta 1995 je bila Strokovni komisiji Slovenskega zdravniškega društva podana pobuda za ustanovitev lastne Sekcije za otroško nevrologijo z utemeljitvijo, da je področje otroške nevrologije v svetu strokovno priznano in ponekod tudi že formalno sprejeto kot samostojna specialnost ali subspecialnost.

Na slovenskem je bila stroka prisotna že od leta 1954, z začetnikoma in utemeljiteljema prim.dr. Ivico Tivadar in prof.dr. Jožem Jerasom. V okviru Kliničnega centra je že tedaj delovala kot največja enota Pediatrične klinike, z zelo aktivno ambulantno dejavnostjo, pediatričnim nevrofiziološkim laboratorijem in nevropsihološko dejavnostjo. Na bolnišnični ravni so delovale tudi enote na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Maribor, Bolnišnice za invalidno mladino Stara gora ter na nekaterih drugih pediatričnih oddelkih bolnišnic, v zavodih za prizadete otroke in v zdravstvenih domovih.

Potrditev imenovanja sekcije je bila sprejeta 12. maja 1995 na 132. rednem letnem srečanju Slovenskega zdravniškega društva na Bledu, ustanovni zbor Slovenske sekcije za otroško nevrologijo, na katerem je bilo prisotnih 19 udeležencev, pa je bil nato 23. oktobra 1995 v Portorožu, v času mednarodnega kongresa otroške nevrologije.

Izvoljen je bil devet-članski izvršilni odbor, funkcije izvoljenih članov pa so bile določene na prvem sestanku izvršilnega odbora 7. novembra 1995, v Ljubljani. Takrat so funkcije sprejeli:

predsednica as. Neža Župančič, namestnica predsednice as. Jana Frelih, tajnik doc.dr. David Neubauer, blagajničarka Natalija Krajnc, delegat za mednarodno sodelovanje prim. Igor M. Ravnik in člani prim. Brigita Lobnik Krunič, prim. Hilda Veličkov, Bogdan Lorber in Peter Najdenov. Oblikovan je bil predlog statuta in začrtane temeljne aktivnosti Sekcije.

V letih delovanja se je število članov večalo, sedaj je vključenih 70 članov. Temeljne aktivnosti Sekcije so predvsem redna strokovna srečanja in organiziranje strokovnih delavnic z aktualnimi vsebinami. Pogosto smo se v teh aktivnostih povezovali z drugimi sekcijami in združenji SZD, pa tudi s tujimi gosti.

Od leta 2010, ko je otroška nevrologija postala priznana subspecialnost tudi v Sloveniji, je naziv specialista otroške nevrologije pridobilo 6 zdravnikov pediatrov.

Sekciji so doslej predsedovale: prim.as. Neža Župančič v letih 1995.-2001, prim. mag. Jana Frelih v letih 2001-2008, dr. Natalija Krajnc v letih 2008-2015 in as.dr. Barbara Gnidovec Stražišar od leta 2016.

Častni člani sekcije prim.dr. Ivica Tivadar, prim. Martin Čerk, prof. dr. Jože Jeras, prof.dr. Boris Klun in prof.dr. Fedor Pečak, so s svojim strokovnim delom in aktivnostmi pomembno oblikovali stroko svojega ožjega področja, pa tudi področja otroške nevrologije v širšem smislu.

Dostop do učnega portala
Dostop do foruma

Prijava na e-novice