Strokovni sveti specialističnih področij

STROKOVNI SVET INTERNISTIČNIH STROK

Predsednik: prof. dr. Rok ACCETTO, dr. med.
Kontakt: rok.accetto@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KIRURGIJO

Predsednik: doc. dr. Vladimir SENEKOVIČ, dr. med.
Kontakt: vladimir.senekovic@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Predsednik: prof. dr. Veljko VLAISAVLJEVIČ, dr. med.
Kontakt: vlai@ukc-mb.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PEDIATRIJO

Predsednik: prof. dr. David NEUBAUER, dr. med.
Kontakt: david.neubauer@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA NEVROLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Bojana ŽVAN, dr. med.
Kontakt: bojana.zvan@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PSIHIATRIJO

Predsednik: Branko BRINŠEK, dr. med.
Kontakt: branko.brinsek@pb-begunje.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ANESTEZIOLOGIJO IN REANIMATOLOGIJO TER PERIOPERATIVNO INTENZIVNO TERAPIJO

Predsednik: prim. Zoran ZABAVNIK, dr. med.
Kontakt: zoran.zabavnik@ukc-mb.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INFEKTOLOGIJO

Predsednik: prim. prof. dr. Gorazd LEŠNIČAR, dr. med.
Kontakt: gorazd.lesnicar@gmail.com

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ONKOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HOČEVAR, dr. med.
Kontakt: mhocevar@onko-i.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ORTOPEDIJO

Predsednik: doc. dr. Samo K. FOKTER, dr. med.
Kontakt: samo.fokter@guest.arnes.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA RADIOLOGIJO IN SLIKOVNO DIAGNOSTIKO

Predsednik: asist. mag. Dimitrij KUHELJ, dr. med.
Kontakt: dimitrij.kuhelj@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PATOLOGIJO IN SODNO MEDICINO

Predsednica: doc. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.
Kontakt: metka.volavsek@mf.uni-lj.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Predsednica: izr. prof. dr. Davorina PETEK, dr. med.
Kontakt: davorina.petek@gmail.com

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OTORINOLARINGOLOGIJO

Predsednik: doc. dr. Bogdan ČIZMAREVIČ, dr. med.
Kontakt: bogdan.cizmarevic@ukc-mb.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OFTALMOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
Kontakt: marko.hawlina@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DERMATOVENEROLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Tomaž LUNDER, dr. med.
Kontakt: tomaz.lunder@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INTENZIVNO MEDICINO

Predsednik: prim. asist. dr. Igor MUZLOVIČ, dr. med.
Kontakt: igor.muzlovic@kclj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA STOMATOLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Martina DREVENŠEK, dr. med.
Kontakt: martina.drevensek@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Predsednica: prim. mag. Irena Manfredo, dr. med.
Kontakt: mdps-zagorje@siol.net

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA JAVNO ZDRAVJE

Predsednica: asist. mag. Pia VRAČKO, dr.med.
Kontakt: pia.vracko@nijz.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA FIZIKALNO MEDICINO IN REHABILITACIJO

Predsednica: prof. dr. Helena BURGER, dr. med.
Kontakt: helena.burger@ir-rs-si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KLINIČNO MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.
Kontakt: alojz.ihan@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Predsednica: prim. Irena BRICL, dr. med.
Kontakt: irena.bricl@ztm.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSPLANTACIJO

Predsednica: prim. Danica AVSEC LETONJA, dr. med.
Kontakt: danica.avsec-letonja@guest.arnes.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINSKO GENETIKO

Predsednica: doc. dr. Karin WRITZL, dr. med.
Kontakt: karinwritzl@gmail.com

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA URGENTNO MEDICINO

Predsednica: mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med.
Kontakt: renata.rajapakse@gmail.com

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO

Predsednica: prof. dr. Nataša IHAN HREN, dr. med.
Kontakt: natasa.ihan-hren@mf.uni-lj.si

5 članov strokovnega sveta