Zdravje šolarjev in mladostnikov v luči pasti sodobnega življenja, Cvehtetovi dnevi javnega zdravja Etični in pravni vidiki javnega zdravja. - SZD
Show menu

Zdravje šolarjev in mladostnikov v luči pasti sodobnega življenja, Cvehtetovi dnevi javnega zdravja Etični in pravni vidiki javnega zdravja.

Datum:
6 - 7. Okt 2017 
Organizator:
Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino SZD in UL - Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje 
Lokacija:
Hoteli Bernardin, Portorož 
Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD vabi na

VII. Kongres šolske, študentske in adolescentne medicine ZDRAVJE ŠOLARJEV IN MLADOSTNIKOV V LUČI PASTI SODOBNEGA ŽIVLJENJA
in XI. Cvehtetove dneve javnega zdravja ETIČNO IN PRAVNI VIDIKI JAVNEGA ZDRAVJA.

Soorganizator; UL - Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje

Hotel Bernardin, Portorož, 6. in 7. oktober 2017
 

Pomembni datumi

Oddaja abstrakta: PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO 9.5. 2017.
Potrditev sprejema teme: 30. maj 2017
Oddaja celotnega članka za zbornik: 15. junij 2017
Oddaja celotnega prispevka za Zbornik do 30.6. 2017 na  e-mail: juricic.mojca7@gmail.

Kotizacija

Kotizacija samo za en dan: 150 EUR + DDV
Kotizacija po 30. 6. 2017: 250 EUR + DDV
V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, Zbornik prispevkov in pogostitve
Kotizacije so oproščeni upokojeni zdravniki, zdravnice ter študentje.

Teme

  • Etični in pravdni vidiki javnega zdravja - s poudarkom na otrocih, mladostnikih in študentih
  • Vpliv tehnologij na zdravje šolskih otrok, mladostnikov in študentov
  • Šolarji ter mladostniki in šport
  • Kronična obolenja pri šolskih otrocih in mladostnikih

Kontaktne osebe: Mojca Juričič, Breda Punk Franetič
Rezervacija prenočišča: Hotel Bernardin - koda: kongres sssam

Program

PETEK, 6. 10. 2017

8.30 – Registracija
9.30 – Otvoritev VII. Kongresa šolske, študentske in adolescentne medicine Slovenije
10.00 – 10. 45  The effects of media and game violence on children and young people -prof. dr. Kevin Browne, Ph.D., C.Psych (foren), C.Biol, Professor of Forensic Psychology & ChildHealth

10.45 – 11.00 ODMOR

Moderatorki:
Tina Bregant, Marta Orehek Kirbiš
11.00 – 11.40 Možgani, internet in sodobna tehnologija - prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med, UKC LJ, Nevrološka klinika
11.40 –  12.10 Vpliv sodobne tehnologije  na vedenje, rast in razvoj  - Tina Bregant, dr. med,
12.10 –12.25 Pretirana raba digitalnih medijev in njene posledice – rezultati slovenskih raziskav– izred. prof. dr. Mirna Macur, NIJZ RS
12.25 – 12.40 Uporaba elektronskih naprav med slovensko mladino – Marta Orehek Kirbiš, dr. med.
12.40 –13.10 Spanje in spalne navade osnovnošolcev in mladostnikov – asis. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.; Center za motnje spanja otrok in mladostnikov, Otroški oddelek, SB Celje, Celje
13.10 –13.25 Rezultati ankete – koliko 13, 14 in 15 letniki spijo in na kaj moramo biti pozorni šolski zdravniki? – Ksenija Goste, dr. med., dr. Mojca Juričič, dr. med.

13.25 – 14.30 KOSILO

ETIČNE IN PRAVNE DILEME NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA
Moderatorji: Marjan Bilban, Mojca Juričič
14.30 –15.10 Etične dileme v delu specialista medicine dela -  prof. dr. Marjan Bilban, ZVD, UL MF
15.10 – 15.45 Etične dileme v šolski medicini - prof. dr. Vesna Jureša,dr. med., Medicinski fakultet u Zagrebu
15.45 – 16.15 Etični premislek v zvezi z javnim zdravjem - dr. Vlasta Močnik Drnovšek, dr. med.
16.15 – 16.45 Razkrivanje podatkov o otrocih med zdravstvenimi in vzgojno-varstvenimi institucijami ter starši - mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav., Urad informacijskega pooblaščenec RS
16.45 – 16.55 Razprava

16.55 – 17.20 ODMOR

17.20 – 17.40
Etični vidiki humanega biomonitoringa kemikalij iz okolja -dr. Lucija Perharič, dr. med., NIJZ RS
17.40– 18.00 Javnozdravje, človekove pravice in prepovedane droge: uporaba konoplje v medicini - Dušan Nolimal, dr. med., NIJZ RS, Sean Ivan Nolimal
18.00– 18.20 Opioidna zdravila in vožnja- Jasna Čuk, dr. med.,
18.20 – 18.30 Razprava

20.00  VEČERJA


SOBOTA, 7.10. 2017

8.30 – 9.00 Satelitski simpozij: Recentchanges in the Vaccination Calendars in EU
Moderatorki:Karin Sernec, Breda Prunk Franetič
9.00 – 9.30 Nove oblike motenj hranjenja -  asist.dr. Karin Sernec, dr. med; UKC, Psihiatrična klinika, Center za mentalno zdravje
9.30 – 9.50 Pregled stanja na področju trženja nezdrave hrane otrokom ter izzivi za naprej - Monika Robnik, Manja Topličanec, dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med. NIJZ
9.50– 10.05 Rezultati ankete – kako se prehranjujejo slovenski šolarji - Breda Prunk Franetič, dr. med., prim. Jožica  Mugoša, dr. med., Vesna Daneu, dr. med
10.05 –  Satelitski simpozij: Primer dobre prakse in način izboljšanja prelepljenosti za KME v Ljubljanski regiji - Janja Schweiger Nemanič, dr. med.

10.15 – 10.35 ODMOR

Moderatorki:Liljana Besednjak Kocjančič, Bernarda Vogrin
10.35 –  10.55 Mladostnik s kronično boleznijo -  Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med.
10.55 – 11.15 Vpliv socialno-ekonomskega stanja, tveganega vedenja in telesne dejavnosti na nastanek poškodb petnajstletnikov - Tina Medved, dr. med., dr. Mateja Rok Simon, dr. med., NIJZ RS
11.15 – 11.30 Vpliv izpostave ozonu v prvih mesecih življenja na nastanek astme – prim. Liljana Besednjak Kocjančič, dr. med., ZD Nova Gorica
11. 30 – 11.45 Zaščitna vloga probiotika Lactobacillus reuteri pri pojavu in poteku astme pri otroku – prim. Liljana Besednjak Kocjančič, dr. med., ZD Nova Gorica
11.45 – 12.00 Dileme v zvezi z zakonskimi obveznostmi: obravnava otroka, žrtve nasilja, v ambulanti družinske medicine – prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., Barbara Mazej Poredoš, dr. med.
12.00 – 12.15 Implementacija preventivnega programa preprečevanja spolne zlorabe otrok - Tina Medved, dr. med, Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med.
12.15 – 12.30 Uvajanje programa »Dobra drža/Pokončna drža« v osnovnošolsko populacijo na razredni stopnji - Saša Staparski Dobravec, dr. med., JahnaviVaishnav, dipl. fth., Majda Šmit, dipl. m.s., Alenka Slapšak, dipl. m.s., prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med.
12.30 – 12.45 Doprinos farmacevtov Lekarn Maribor k zdravju šolarjev in mladostnikov v luči pasti sodobnega življenja - Aleksandra Baskar, mag. farm
12.45 – 13.00 V odsevu - Povej mi, kaj vidiš - Katja Čič, Katja Horvat
13.00 – 13.15 Celosten pristop k preventivnim pregledom šolarjev - mag. Bernarda Vogrin, dr. med.
13.15 Razprava

Zaključek Kongresa

Rezervacija prenočišča

Grand Hotel Bernardin 5* Enoposteljna soba: 94,00 EUR
Dvoposteljna soba: 69,00 EUR
Hotel Histrion 4* Enoposteljna soba: 72,00 EUR
Dvoposteljna soba: 52,00 EUR
Hotel Vile Park 3* Enoposteljna soba: 55,00 EUR
Dvoposteljna soba: 38,00 EUR
Doplačila: Turistična taksa: 1,27 EUR po osebi na dan
Prijavnina: 1,00 EUR po osebi na bivanje
Ob rezervaciji vpišite kodo: kongres sssam
Hoteli Bernardin

Informacije in prijava na kongres:

Oddaja celotnega prispevka

Oddaja celotnega prispevka za Zbornik do 30.6. 2017 na  e-mail: juricic.mojca7@gmail.

Prijava na e-novice