Datum: 17. april 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 03. – 04. april 2020
Ura: 9:00
Organizator: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD | Zavod za razvoj družinske medicine | Zdravstveni dom Celje
Lokacija: Kongresni center Thermana Laško
Kotizacija: strokovna javnost 150 EUR | enodnevna kotizacija (petek/sobota): 110 EUR | mladi zdravniki: 125 EUR | študentje, upokojenci: 25 EUR // Cene ne vključujejo 22% DDV.

Datum: 27. – 28. marec 2020
Ura: 10:00
Organizator: Združenje ortopedov SZD
Lokacija: Moravske Toplice
Kotizacija: za člane Združenja ortopedov SZD je ni, za ostale udeležence: 200 EUR

Datum: 26. – 27. marec 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Hotel Kompas, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 20. marec 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 14. marec 2020
Ura: 07:45
Organizator: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete UL | Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana | Foniatrična sekcija Združenja otorinolaringologov Slovenije SZD
Lokacija: Medicinska fakulteta Ljubljana (velika predavalnica), Korytkova ulica 2, Ljubljana
Kotizacija: 65 EUR (z DDV) | za upokojene zdravnike in študente ni kotizacije

Datum: 13. – 14. marec 2020
Ura: /
Organizator: MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: je ni

Datum: 18. februar 2020
Ura: 19:30
Organizator: Zdravniško društvo Velenje
Lokacija: Hotel Paka, Velenje
Kotizacija: je ni